Zona
Iss 4054 01945

ŽIVIMO LI U MATRIX SIMULACIJI

Jim Eldvige, autor knjige "The Universe Solved" u jednom intervjuu progovorio je o mogućnosti koja kaže da je cjelokupna realnost, i svemir, programirana, točnije da cijelo čovječanstvo živi u svojevrsnoj simulaciji.

O simuliranim realnostima danas se može pronaći mnoštvo podataka. Simulirana realnost je postavka koja govori da realnost može biti simulirana do stupnja koji je odijeljen od "prave" realnosti. Takva realnost može sadržavati svjesne umove koji mogu ili ne moraju znati da žive unutar simulacije. Prema nekim hipotezama postoji vrlo velika mogućnost da živimo u takvoj simulaciji. Simulirana realnost nije isto što i virtualna realnost. Iskustvo virtualne realnosti je lako moguće odijeliti od "prave" realnosti, dok kod simulirane realnosti to nije slučaj. No, postavlja se pitanje postoji li uopće razlika između simulirane i "prave" realnosti? Zamislite da netko potvrdi da doista živimo u simuliranoj realnosti. Kako bi se ljudi ponašali kad bi doznali takvo nešto? I ne samo to. Potvrda takvog nečega potvrdila bi postojanje matrixa u svijetu u kojem živimo. Jim Eldvige, autor knjige "The Universe Solved" u jednom intervjuu progovorio je o mogućnosti koja kaže da je cjelokupna realnost, i svemir, programirana, točnije da cijelo čovječanstvo živi u svojevrsnoj simulaciji. Tijekom razgovora Eldvige je govorio i o mogućnosti nepostojanja takvih simulacija te o tome da ih svatko sam za sebe može stvoriti.

Pogledajte video - i saznajte više:

Arhiva