Preporuka

Drustvene koncepcije ljubavi

DRUŠTVENE KONCEPCIJE LJUBAVI

Čini se da se "ljubav" koristi kao oruđe manipulacije svjesnosti ljudi koji odrastaju u našem društvu, gledaju televiziju i filmove, čitaju časopise i knjige, slušaju muziku i slično. Ta riječ je postala još jedna manipulativna riječ s ciljem bacanja čarolije na naš um koja bi promijenila značenje te riječi.Što je, zapravo, ljubav?

Fotolia 152332906 xs

TRIVIUM - UMJETNOST I ZNANOST UMA

Učenje o triviumu rafinira i poboljšava našu urođenu metodologiju za kvalitetniji i svjesniji život. Razvojem tih vještina i kompetencija za istraživanje stvarnosti oslobađamo svoj um od neznanja i dobijamo istinske uvide te navigaciju. Naučite više

Fotolia 244786984 xs

ŠTO JE MINDFULNESS

Mindfulness znači imati svjesnost onoga što se je prisutno jer tada možete upravljati načinom na koji ćete doživjeti i reagirati na određenu situaciju. Saznajte više. 

Fotolia 158177129 xs

ŽIVOT JE PROCES - MI SMO PROCES

Ako se percipiramo kao proces, kroz komunikaciju sa svojim nesvjesnim umom, promjene će se konstantno događati u životu. No većina nema takvu percepciju, koje su posljedice. Saznajte više.