Zona
Tajne wellness businessa

TAJNE WELLNESS BUSINESSA

Podaci govore da je wellness industrija proizvod kulture. Iako je ona iznimno napredovala unazad četiri desetljeća, mnogi se pitaju koliko ona pomaže ljudima koji žive u društvu ubrzanog načina življenja.Pomaže li zaista wellness ili je riječ samo o dobrom načinu zarade. Naučite više.

Ekonomist Paul Zane Pilzer u knjizi "The Wellness Revolution" opisao je industriju koja zarađuje 200 milijuna dolara godišnje, a nazvao ju je "wellness". Prema novim Pilzerovim podacima, ta industrija danas zarađuje 500 milijuna dolara i to je tek početak. Kad se govori o wellnessu, pod tim pojmom se podrazumijevaju četiri temeljna elementa: fizička aktivnost, duševna aktivnost, osobna relaksacija te zdrava i prirodna prehrana. Povijest wellnessa seže negdje u šezdesete godine prošlog stoljeća. Od tada do danas dogodili su se brojni koraci u razvoju ove industrije. Pa tako 1980. godine odlazak u fitness centre postao je popularna aktivnost, a u razdoblju od 1999. do 2004. godine velika količina različitih fitness i dijetnih programa proširila se po svijetu.

 Promoviranje zdravlja ili?

Podaci govore da je wellness industrija proizvod kulture. Iako je ona iznimno napredovala unazad četiri desetljeća, mnogi se pitaju koliko ona pomaže ljudima koji žive u društvu ubrzanog načina življenja. Zašto? Činjenica je da su se problemi s pretilošću u zadnja dva desetljeća iznimno povećali, a tom problemu posebno su izložena djeca. U skladu s tim, od bolesti koje izaziva pretilost danas umire više ljudi nego što ih umire od pušenja. U okolnostima današnjeg načina života, putem usluga koje nude wellness centri, ne mogu se odjednom stvoriti zdravi ljudi. Neki zagovaraju tezu da sve dok ljudi ne promijene svoj način razmišljanja i obrasce vezane uz njihovo zdravlje, koje svakodnevno prakticiraju, niti jedan wellness neće moći ništa promijeniti. Promoviranje zdravlja u modernim društvima zasniva se na povećanoj privatizaciji u tom pogledu. Privatni sektor koji se zalaže za promociju zdravlja okreće se wellnessima, a nit vodilja koja pokreće wellness revoluciju je znanje. U modernim društvima ljudi su prilično upućeni po pitanju zdravlja. Zdravstvena edukacija i promoviranje zdravlja od strane javnog sektora dovela je do velikog preokreta u percepciji zdravlja. Taj preokret se najviše osjeća na tržištu. Također, promjena je uočljiva u medijima koji se fokusiraju na zdravlje-u časopisima, newsletterima, knjigama, internetskim stranicama te televizijskim programima. Promoviranje zdravlja kao proizvoda u rastućem privatnom tržištu zdravstvenih dobara i usluga postalo je uobičajeno. Stoga, wellness industrija postaje ekonomski trend, a neki ekonomski analitičari iz SAD-a smatraju da industrije koje promoviraju zdravstvo očekuje izniman rast u budućnosti.

Tko su konzumenti?

Istraživanje vršeno od strane General Merchandise Distributors Council and Food Marketing Institutea pokazalo je da konzumenti wellness usluga imaju znatno više prihode od prosječne plaće te znatno veći nivo edukacije. Činjenica je da su najveći konzumenti wellnessa ljudi koji su dosegnuli svoje najproduktivnije godine u životu te imaju na raspolaganju velike prihode i veliku količinu slobodnog vremena kojeg mogu uložiti u wellness. U populaciji koja konzumira wellness proizvode i usluge dominiraju žene koje su u menopauzi, pogotovo što se tiče tržišta koje je usmjereno na njihovo zdravlje te proizvoda koji doprinose njihovom zdravlju. Neka druga istraživanja vršena na temu kategorizacije populacije, koja konzumira wellness proizvode i usluge, u SAD-u dijele konzumente u 5 skupina. Najveći postotak odlazi na one ljude koji teže uravnoteženoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti te iznosi 23%. Nešto manje od tog postotka je skupina ljudi koja želi imati dobro zdravlje, ali kroz wellness industriju traži brza rješenja,vođena je cijenama i brandovima, te iznosi 22%. Ovu skupinu po postotku, 20%, slijede ljudi koji nisu zainteresirani niti za zdravlje niti za prehranu. U iznos od 18% ulazi skupina ljudi koji su u potpunosti neutralni prema uslugama i proizvodima koji se tiču zdravlja, ali su povremeno motivirani potrebom za vođenjem brige o svojoj prehrani. Zadnju skupinu obilježavaju individualci za koje je zdravlje prioritet između svih wellness proizvoda, usluga i aktivnosti, s malim naglaskom na cijenu i brandove, te iznosi 17%.

Milijunaši današnjice

Pilzerovo istraživanje na temu ljudi koji danas postaju milijunaši pokazali su znatan odmak od nekadašnjeg trenda. Pilzer naglašava da za postati milijunaš danas nije više bitna rasa, religija, porijeklo, pa čak niti loza iz koje se potječe ni edukacija. Kao potvrdu tog podatka Pilzer je iznio informacije koje je Forbes objavio 1981. godine. Naime, te godine objavljenja je lista 400 najbogatijih Amerikanaca, a većina njih je nosila prezime neke obitelji koja je postala sinonim za američko bogatstvo. Istraživanje na istu temu objavljeno 2005. godine ukazalo je na određene promjene. Samo 40 prezimena američkog sinonima za bogatstvo ostalo je na popisu od ukupno 400 ljudi, ali niti jedno od njih nije bilo među prvih deset. Među prvih deset ljudi na Forbesovoj listi najbogatijih Amerikanaca bili su ljudi koji su rođeni siromašni ili koji dolaze iz srednje klase, a samo dvoje od njih je završilo fakultet. Pilzer zagovara činjenicu da se najveći uspjeh danas bazira na stvaranju osobnih izbora. Iako postoje brojni izbori koje netko može donijeti, Pilzer smatra da izbor koji uključuje wellness industriju je onaj pravi. Zašto? Pilzer smatra da započinjanje wellness biznisa kreira mnoštvo prilika koje pridonose zaradi gomile novca, a njegova predviđanja o rastućoj wellness industriji baziraju na tome što ljudi žive sve više u strahu od nezdravog života te sve više shvaćaju da se u životu treba i uživati.

Pilzer zastupa mišljenje da nikada do sad u povijesti nije postojala takva prilika za započinjanje vlastitog biznisa nego što ju danas pruža wellness industrija. Pa tako je u svojoj knjizi "Unlimited Wealth" objasnio i predvidio ono što se dogodilo 1990. godine. Naime, 1990. godine započeo je dugoročni ekonomski rast u SAD-u. Od 1991. do 2001. godine bogatstvo kućanstava u SAD-u se utrostručilo, a slična ekspanzija se dogodila i u ostalim razvijenim zemljama. Prema njegovim riječima, 1990. godina je bila početak perioda koji će jednog dana biti poznat pod nazivom "demokratizacija bogatstva" u svim nacijama, od Kine do Europe. U knjizi "Unlimited Wealth" Pilzer objašnjava kako su fundamentalne promjene u svjetskoj ekonomiji, tehnologiji i u novim legislativama koje favoriziraju individualce umjesto organizacije potaknule period "demokratizacije bogatstva". Prilika u kojoj se ljudi trenutno nalaze omogućava svima, koji tako odluče i izaberu, da postanu bogati, a tome u prilog ide i činjenica da su milijunaši najbrže rastuća manjina u SAD-u i razvijenom svijetu današnjice. Mogućnost da se zaradi nevjerojatno bogatstvo leži u wellness industriji i Pilzera nitko ne može uvjeriti u suprotno.

Hrvatska i wellness

Podaci govore da je wellness centara u Hrvatskoj sve više, ali točan podatak je nepoznat jer ne postoji središnji registar. Na popisu Sektora za zdravstveni turizam Hrvatske gospodarske komore je 34 wellness centra, a u istraživanju Spa Wellness akademije u Lovranu našlo se 49 hotelskih te zdravstveno-turističkih objekata koji nude wellness usluge. Budući da se Hrvatska trenutno suočava s nedostatkom standarda koji prate wellness industriju, standardizacijom wellness djelatnosti pozabavit će se Wellness udruga Hrvatske. Pritom će im pri izradi međunarodnih standarda, koje će wellness centri trebati zadovoljiti, uzor biti razvijene zemlje. Tek oni wellness centri koji će zadovoljiti sve međunarodne standarde moći će ući u registar dobivajući određeni broj zvjezdica, a korisnici će unaprijed znati što će dobiti od usluga koje im se pružaju što trenutno nije slučaj.

Arhiva