Zona
Sve%20o%20zenskoj%20seks.

SVE O ŽENSKOJ SEKSUALNOSTI

Ženska seksualnost nekoć se rijetko istraživala. Osim toga, o njoj se i vrlo malo pričalo. Što se tiče ženske seksualnosti, u tom pogledu je, također, došlo do određenih pomaka, ali još ne u potpunosti. Iako su nekada istraživanja bila usmjerena isključivo na mušku populaciju i njihov seksualni život, takva situacija se polako mijenja.

Vodeći stručnjaci s područja seksualnosti smatraju seksualnost izrazito složenim psihološkim i sociološkim fenomenom. Stoga stupanje u seksualne odnose je puno više od nagona i zadovoljavanja fizičkih potreba. U današnjem društvu tema seksualnosti dobiva sve više pozornosti, a samim time dobiva se mogućnost veće informiranosti te upućenosti u brojne potencijalne probleme na ovom području s kojima se susreću oba spola ili samo jedan od njih. Danas tema seksa više nije toliki tabu. U odnosu na sadašnjost, poželjno je istaknuti da se nekada ženska seksualnost rijetko istraživala. Osim toga, o njoj se i vrlo malo pričalo. Što se tiče ženske seksualnosti, u tom pogledu je, također, došlo do određenih pomaka, ali još ne u potpunosti. Iako su nekada istraživanja bila usmjerena isključivo na mušku populaciju i njihov seksualni život, takva situacija se polako mijenja.

Seksualnost kroz povijest

Pogled na žensku seksualnost se radikalno promijenio tijekom povijesti. U periodu od 16. do 19. stoljeća postojala su isključivo dva pogleda na seksualnost - medicinski i religijski. Religijski pogled na seksualnost zalagao se za seks koji je namijenjen isključivo vjenčanim ljudima te je reprodukcijske prirode, a žene su smatrane seksualno inferiornima u odnosu na muškarce. S medicinske strane gledano, muškarci su, također, imali dominantnu ulogu u ovom pogledu. Čak su i dijagrame ženske anatomije u medicinskim knjigama mogli vidjeti isključivo muškarci. U to vrijeme, žene se nisu mogle nikome obratiti za savjet, neku informaciju ili znanje vezano uz temu seksa. Do 19. stoljeća tema seksualnosti je bilo namijenjena isključivo muškarcima. Sljedeća velika era seksualnosti bila je viktorijansko doba. I tada su muškarci imali glavnu ulogu, dominirajući nad idejama o ženskoj seksualnosti te postavljajući pravila i standarde za seks. Tek tijekom 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, točnije tijekom seksualne revolucije, bilo je moguće vidjeti žensko preuzimanje kontrole nad njihovom seksualnošću. Tadašnji hipiji otvorili su vrata liberalnijem pogledu na seks. Godine 1966. istraživači Masters i Johnson srušili su brojne tradicionalne tabue istražujući ženski orgazam u laboratoriju. Iako su ova dva znanstvenika danas dio prošlosti, u ono vrijeme oni su učinili veliki korak na području ženske seksualnosti.

Od poticanja do zabrana

U definiranju, seksualnost se opisuje kao niz podražaja i emocija koje pojedinca uzbuđuju i time potiču porast seksualne želje i ponašanja. Današnje javno progovaranje o ženskom seksualnom životu omogućilo je ženama uvid u njihovu seksualnost. Ma da sve skupa možda zvuči smiješno, činjenica je da je u društvu u kojem živimo do ne tako davno seksualnost žena bila u velikoj mjeri zanemarivana, što pokazuju i gore navedeni primjeri. Cijelu situaciju na bolje pokrenuli su, između ostalog, i feministički pogledi na svijet. U cjelokupnu priču o seksualnosti upleo se i liberalniji pogled na nju što je stvorilo mjesto u društvu i za žene u tom segmentu. Činjenica je da društvo ima iznimno veliku ulogu što se tiče same percepcije seksualnosti u skladu sa seksualnim normama koje nalaže. Pa tako u viktorijansko doba ženama su se pridavale negativne i nepoželjne konotacije i etikete ako su doživljavale orgazam. Danas takav stav prema ženama nije uobičajen. No, da bi stvar bila još zanimljivija, određeni broj žena danas vrlo teško doživljava orgazam.

Međutim, na samo seksualno ponašanje utječe velik niz čimbenika od roditelja i odgojnih ustanova do dostupne literature. Poželjno je napomenuti i utjecaj medija na segment seksualnosti. Današnja TV kultura uvelike doprinosi oformljivanju stavova, mišljenja i percepcije o seksualnosti. I u literaturi dostupnoj mlađoj populaciji dostupan je velik broj informacija o seksu, što nekada nije bio slučaj. Mnogima se to ne sviđa, pogotovo na Zapadu, ali s druge strane postoje i kulture koje potiču rano stupanje mlađih generacija u spolne odnose. Među njima je i afričko pleme Chewa čiji pripadnici smatraju da započinjanje sa seksualnim životom u ranoj dobi doprinosi plodnosti te pleme Lepcha iz Himalaja za čije je pripadnike sasvim normalno da djevojke postanu seksualno aktivne u dobi od 11 godina. Daleko od seksualne slobode, u srednjoistočnim kulturama postoje striktne zabrane što se tiče otkrivanja bilo kojeg dijela ženskog tijela. Ovakvi slučajevi najčešći su u islamskim zemljama.

A žene?

Činjenica je da se percepcija seksualnosti razlikuje od kulture do kulture. No, isto tako je činjenica, s kojom se slažu i stručnjaci, da sve primamljive seksualne priče kao glavne aktere uključuju muškarce. Prema mišljenju znanstvenice Jill Becker, sa Sveučilišta Michigan u Ann Arboru, koja je specijalizirala neurokemiju seksualne motivacije, navedenu tezu najvjerojatnije obrazlaže dosadašnje, tradicionalno istraživanje seksualnosti. Krajem prošlog stoljeća Becker je bila među prvim znanstvenicima koji su žene počele promatrati kao subjekt u istraživanju, a ne kao objekt. Time je unijela novu dimenziju u seksualna istraživanja. Godinama prije toga eksperimentalni biolozi su žensko seksualno ponašanje smatrali nezanimljivim. Također, u zadnje vrijeme brojna istraživanja na temu seksualnosti vršena su na štakorima kako bi se uvidjele reakcije i ponašanja između ženki i mužjaka. Ista ta istraživanja pokazala su da nisu jedino mužjaci ti koji su zainteresirani za seks. Baš naprotiv, ženke štakora itekako sudjeluju u ljubavnoj igri koja se odvija prije samog spolnog čina, što su pokazala i sama istraživanja. Stoga ženka štakora nema isključivo pasivnu ulogu u spolnom odnosu već pokazuje iznimnu želju te zainteresiranost za razne igrice koje se prije spolnog odnosa odvijaju između nje i njezinom partnera. S ovim mišljenjem slaže se i znanstvenik James Pfaus sa Sveučilišta Concordia u Montrealu.

Kako bi dobio što bolje rezultate, Pfaus je izradio posebno opremljene kaveze kako bi štakorima omogućio što prirodniji okoliš za parenje te što prirodnije ponašanje tijekom tog čina. Ovakvi uvjeti omogućuju znanstvenicima učestalo istraživanje seksualnog ponašanja ženki te dolaska do novih saznanja. Međutim, Kim Wallen, psiholog sa Sveučilišta Emory u Atlanti, naglašava da iako je korisno istraživati seksualna ponašanja u životinjskom svijetu, ipak je potrebno i nadasve poželjno napraviti velik broj istraživanja na području ljudske seksualnosti. Tome u prilog ide teza koju je Pfaus zamijetio na konferenciji u Tajvanu krajem 90-ih prošlog stoljeća gdje se konstantno pričalo o problemima o erekciji. Niti jedan dio ženske seksualnosti nije bio spomenut, pa tako niti problem doživljavanja orgazma s kojim se suočavaju mnoge žene.

Arhiva