Zona
Ekonomski kaos

EKONOMSKI KAOS

Ima li izlaza iz sveopćeg kaosa globalne ekonomije? Saznajte više.

Danas sve više ljudi postavlja pitanje - koji je izlaz iz sveopćeg kaosa koji već nekoliko godina postoji u svjetskoj ekonomiji. Sve više dućana i firmi se zatvara i propada, nezaposlenost permanentno raste, a mnogi smatraju da je to samo početak. Pogotovo u Americi koja je trenutno na vrlo skliskom tlu zbog prevelikih zaduženja. Činjenica je, što potvrđuju i brojni stručnjaci diljem svijeta, da vlada po tom pitanju ne može napraviti baš ništa s obzirom na trenutni monetarni sustav. Također, činjenica je da se stvari u svijetu neće popraviti dok se ne detektira i ne riješi korijen problema. Trenutno u svijetu ne postoji toliko novca da bi izvukao cijeli svijet iz sadašnje situacije, a osnovni razlog toga su dugovi. Današnji monetarni sustav zahtijeva od vlada da posuđuju novac i da još plaćaju kamate na taj posuđeni novac. Sve više podataka pokazuje da je ekonomija SAD-a u spiralnom kretanju prema dolje i da to spiralno kretanje prema dolje ništa ne može zaustaviti, osim potpune monetarne reforme. Da bi do toga došlo, nacije više ne bi trebale posuđivati svoj novac, a banke bi trebale posuđivati isključivo novac koje i same posjeduju. Također, zlato se ne treba gledati kao rješenje ove situacije jer gledano kroz povijest, korištenje zlata je stvaralo isključivo probleme srednjoj klasi i razvijalo plutokraciju. I za kraj, ukupna količina novca i kredita u nacionalnom sustavu trebala bi biti fiksna, što bi variralo od populacije do populacije. 

Arhiva