Zona
Fotolia 206462356 xs

BITI U FOKUSU, BITI U TRENUTKU

Biti u trenutku najjača je pozicija iz koje čovjek neće potratiti svoj život na iluzije i priče uma, već će ga živjeti punim plućima. Saznajte više.

Svjesno usmjeravanje fokusa je ključ koji otvara vrata uma koji je u potpunosti prisutan u trenutku. Kada osoba racionalizira, prosuđuje, planira, manipulira sa percepcijom događaja, tada nije prisutna u trenutku ovdje i sada.

Ako se to dogodi,to znači da njezin um ulazi u „zadani mod“, dakle um takve osobe nema ništa na što bi se usmjerio, te na jedan automatski način kreče u priče, racionalizacije, stvarajući različite metaprocese i fantazije.

Um takve osobe usmjeren je na sadržaj, na konstantno recikliranje jedno te istog sadržaja i na JA koje se nalazi u toj priči, u tome sadržaju. Upravo prisutnost tog JA u racionaliziranju, u unutarnjem glasu koji se tada javlja u umu uzrokuje vezivanje i patnju.

Usmjeravanje fokusa sprječava tu naviku uma, to je samo navika koju valja promijeniti kako bi osoba imala kvalitetniji život, kako bi bila u životu, kako bi razvila unutarnju mudrost, kako bi percipirala istinu i ono što jest.

Efekt promatrača valja postići kroz trening uma, jer kao što je navika postala da se racionalizira isto tako valja malo po malo um vratiti u mod promatrača, gdje je potpuno prisutan u trenutku, osoba je u životu u potpunosti, ne operira poput robota (stimulans-reakcija), već se u umu takve osobe stvara jedna nova pozicija koja omogućuje osobi da se odvoji i da nije u povezana s onim što iskušava, jer tada to što iskušava je ne određuje, neutralna je i mirna.

Na takav način se donose najbolje odluke iz razloga što iz takve pozicije osoba vidi širu sliku i nije zapletena u vrtlog raznih misli i emocija, već iz jedne neutralne pozicije, iz bivanja u trenutku, donosi kvalitetnu odluku.

Efekt promatrača postiže se na način da osoba označi iskustvo riječima vidi, slušaj osjeti ono što je ispred, ono što se upravo sada događa.

Takav proces omogućuje osobi da promijeni odnos koji ima prema sebi, drugima i svijetu u kojem živi, da u svakom trenutku bude prisutna s potpuni prihvaćanjem, svjesnosti, suosjećanjem i bez vezivanja.

Ako ne postoji ništa što treba braniti, ništa gdje se treba boriti, tada jednostavno osoba može biti prisutna u trenutku, opuštena, protočna i u struji života. Tada nema briga, vezanosti i patnje, živi se iz jedne sasvim druge pozicije gdje osoba postaje promatrač i zna da priče njezinog uma nisu ona sama.

Efekt promatrača omogućuje osobi razvijen um, koji je esencijalan za mentalni, emocionalni i spiritualni opstanak.

Biti u trenutku je najjača pozicija iz koje osoba neće potratiti svoj život na iluzije i priče uma, već će ga živjeti punim plućima.

Autorica teksta je Martina Ružić Bratović, stručnjakinja za razvoj osobnih i sistemskih potencijala, saznajte više o njezinom radu ovdje

Arhiva