Arhiva zone

Venus%20project

EVOLUCIJA DUŠE I SILE KARME

Kada zakoračite na put evolucije svoje duše onda unaprijed determinirana sudbina počinje se mijenjati. U vaš život tada ulazi božansko, a ono je jače od moći karme. Naučite više.

Matrix 2953883 1920

VIRUSI UMA

Virusi uma zauzimaju prostor nesvjesnog i jako su aktivni. Dokle god čovjek ne osvijesti svoje viruse uma ostati će zarobljen u ograničenjima i agendama matrixa. Naučite više.

Fantasy gc0ff85fa0 1920

POTENCIJAL MANIFESTACIJE

Svaki čovjek može biti, činiti i imati ono što odluči u svojem životu. Glavna pretpostavka da bi se to dogodilo je da prvo trebate postati, imati identitet čovjeka kojem se takve stvari mogu dogoditi. Saznajte više.

Stars 645772 1920

ZAKORAČITI U "OVDJE I SADA"

Kako ćemo reagirati u svakom trenutku „ovdje i sada“ povezan je s razvijenosti naše svijesti. U sljedeći trenutak „ovdje i sada“, možemo odlučiti zakoračiti u stanju stresa ili u stanju mira i praznog uma. Naučite više.

People 3350545 1920

ORWELLOVE INVERZIJE

Sve u društvenoj matrici je inverzija. Navođenje na krivi trag, laž. Isto tako je i sa znanjima. Zato, u svom romanu 1984, George Orwell piše:" Rat je mir. Sloboda je ropstvo. Neznanje je snaga". Saznajte više.

Fotolia 92376398 xs

KARMA, KARMA...

Mehanizam karme je itekako stvaran te upravlja životom svakog čovjeka. Većina stvari koje vam se u životu događaju karmički su određene. Naučite kako ovladati karmičkim mehanizmom. Pogledajte video.

Moon 7410993 1920

2023.

Neka vam je sretna i svjesna 2023. U ovoj godini nas očekuju velike promjene. Saznajte više.

Soccer g4b6d66ec8 1920

MINDFULNESS U SPORTU

Zašto je mindfulness bitan u sportu? Zato jer, jedino, usmjeravanjem pozornosti na trenutak ovdje i sada, sportaš može biti u stanju flow-a i ostvariti svoj puni potencijal. Saznajte više.