Arhiva zone

Soccer g4b6d66ec8 1920

MINDFULNESS U SPORTU

Zašto je mindfulness bitan u sportu? Zato jer, jedino, usmjeravanjem pozornosti na trenutak ovdje i sada, sportaš može biti u stanju flow-a i ostvariti svoj puni potencijal. Saznajte više.

Winner ga5a276ed3 1920

KAKO UPRAVLJATE SA ŽIVOTNOM SILOM ?

Sve u vašem životu ovisi o usmjeravanju i upotrebi životne sile. Svaki čovjek mora znati raditi i upravljati s njom, tada ta sila postaje vaša moć. U protivnom, ta sila se okreće protiv vas donoseći teške posljedice.

Woman g5746a7e63 1920

UM I NJEGOVE IGRE

Um koji nije u ravnoteži počinje se reflektirati prema van i stvarati u potpunosti robotizirani život koji je ograničen te stvara patnju. Takav um živi u svojoj priči, a ne u istini i realnom svijetu. Saznajte više.

Dreamstime m 13802872

VI STE BIĆE SVJETLOSTI

Potencijalno, svaki čovjek može biti sistem visoke frekvencije koje uvijek zrači i daje mir, ljubav, ravnotežu i dobra život. Koji je put do uvećanja svoje frekvencije i aktivacije ovog potencijala. Naučite više, pogledajte video.

Dreamstime m 104598309

U KOJEM STANJU SVIJESTI POSTOJITE

Ovisno u kojem stanju svijesti postojite, tako vam se događaju i životne realnosti. Svaki čovjek može upravljati tim stanjima.To je baza svjesnog življenja.

Dreamstime m 5437183

EMOCIJE IZVAN KONTROLE

Kada emocije izmaknu kontroli postajemo preplavljeni prosudbama, ulazimo u „priču“. Sve to vodi u teške situacije ispunjene frustracijama i patnjom. Naučite više.

Dreamstime m 38259264

ČUVARI MATRICE

Čuvari matrice, represivni i ideološki, se referiraju na percepciju pet osjetila dok se svjetlost referira na šesto osjetilo. Zato i današnja društvena matrica bježi od svjetlosti. Naučite više.

Dreamstime m 201227430

VELIKA ZABLUDA "RADA NA SEBI"

Samorazvojni proces prije svega znači suočiti se sa svojim nedostacima i promašajima. To nije ugodan proces. Većina bi "radila na sebi", ali bez suočavanja.