Media

ŽIVOTNA SILA I VI

Trajanje: 00:07:06.84

Životna sila je svuda oko nas. Na nama je hoćemo se povezati s njom ili ne. Saznajte koji su pokazatelji povezanosti sa životnom silom te što treba napraviti da tijek životne sile bude prisutan u vašem životu.