Media

NOVA SVIJEST I VI 4

Trajanje: 00:08:59.66

Trajanje: 08,59 min.

Da biste se mogli ekspandirati morate imati energiju. Kada je nemate, imate probleme. Naučite više.