Media

DIJAMANTNI UM 04

Trajanje: 00:15:49.84

Trajanje: 15,49 min.
Upoznajte tamnu stranu matrixa, njegove mehanizme i zablude. Pogledajte novi video iz serije o dijamantnom umu.

Ujedno vam se i ispričavamo što, zbog tehničkih problema, nismo u mogućnosti objaviti video DIJAMANTNI UM 03.