Media

DIJAMANTNI MOD 02

Trajanje: 00:07:41.14

Trajanje: 07,41 min.
Nitko vas ne može naučiti kako imati kvalitetne ciljeve i reći vam što trebate željeti. Kada imate uvjetovane ciljeve, nailazite na probleme. Naučite što su to uvjetovane i dijamantne ciljne strukture.

Kako doći u poziciju da vam se "dogodi" neuvjetovana ciljna struktura. Pogledajte video.