Media

CIRKULACIJA UMA

Um, baš kao i tijelo, da bi bio živ, zdrav i učinkovit mora cirkulirati. Um koji cirkulira može propustiti svaki sadržaj i vidjeti istinu.  Autor i voditelj Tranceframing škole, Domagoj Matijević upoznajte vas s ovom važnom tematikom.