Media

BITI U PRAVOM VREMENU

Postoje ljudi kojima se sve događa u "pravom vremenu". U "pravom vremenu" upozajemo prave ljude, imamo prave prilike i događaju se prave stvari. U točki "pravog vremena" nalazi se ogromna energija, koja, kada zakoračimo u tu točku stoji nam na raspolaganju. Biti u "pravom vremenu" ne može se naučiti u školi, niti na seminarima vremenskog managementa. Put do te točke je drugačiji. Vjerovatno poznajete neke od tih ljudi ili svakodnevno srećete u svojem životu, njihova tajna nalazi se u strukturi njihovog uma. Poslušajte ovo predavanje koje je dio audio programa Tempo Giusto i, kao prvi korak, upoznajte strukturu uma koja to omogućuje.