Zona
Fotolia 73382598 xs

ŽIVJETI AIKIDO

Dotaknuti ljepotom aikida odlučili smo vam predstaviti ovu fascinantnu borilačku vještinu, čiji je utemeljitelj Morihei Ueshiba. Aikido je put duhovnog samorazvoja, čiji je cilj prosvjetljenje, a njeni čisti tehnički elementi samo sredstvo koje služi tome.

Dotaknuti ljepotom aikida odlučili smo vam predstaviti ovu fascinantnu borilačku vještinu, čiji je utemeljitelj Morihei Ueshiba. Ovim putem vam i sugeriramo da pročitate knjigu

"Živjeti Aikido".

O Aikidu možete saznati više u ovom tekstu koji smo preuzeli sa stranica Aikido Društva Zagreb.

Korjeni današnjeg AIKIDO-a sežu sve do IX. st., tek u XX. st. predstavljen široj japanskoj i svjetskoj javnosti, kao zrela i zaokružena ratnička vještina, koja je stala ravnopravno uz bok KARATE-a i JUDO-a.

Pokušajmo odgovoriti što je AIKIDO, jedna od kontroverznih borilačkih vještina Istoka. Nisu rijetki i ozbiljni Ijudi koji vjeruju da je to samo još jedna prijevara u nizu.

S razumijevanjem ove vještine (taj put vrijedi i za ostale) najbolje je početi od samog naziva AIKIDO, jer će nam on razotkriti mnogo toga (i samu bit) o pravom smislu bavljenja njom.

Ustaljen i pojednostavljen način prijevoda bi glasio: DO - put, AI - usaglašavanja, KI - životne energije. Medutim, to nije dovoljno da bi se pokrila sva značenja ta tri ideograma, koja oni imaju u japanskom jeziku.

Ideogram AI - relativno je jednostavan; znači udružiti, uskladiti, objediniti, usuglasiti, dovesti u harmoniju.


Ideogram KI - u okviru AIKIDO teorije otprilike znači vitalnu ili životnu energiju (postoji još niz drugih značenja: plin, zrak, miris... može se reći da svatko u Japanu ima svoje razumijevanje KI-a).

Pojednostavljena priča o KI-u koja je naslijeđena od M. Ueshibe svodi se na ideju o nazočnosti jedne energije (KI) koja prožima cijeli Svemir, pa tako i čovjeka. Međutim, dok se u prirodi, kod biljaka i životinja protok te energije odvija nesmetano, kod većine Ijudi on je osjetno narušen. Putevi koji vode ponovnom vraćanju čovjeka u sklad sa svom Prirodom su različiti, a među njima svoje mjesto ima i AIKIDO. Uzimajući u obzir ranije spomenuti smisao ideograma AI (objediniti, uskladiti...) stižemo do odrednice AIKI koja podrazumijeva jednu psihofizičku disciplinu objedinjavanja KI-a.

U AIKIDO-u se to postiže kombiniranjem statičkih (seiza "japansko sjedenje") i pokretnih vježbi (njegove praktične tehnike), te se na toj bazi izraz AIKI tumači kao usaglašavanje vlastitih kretnji i energije sa kretnjama i energijom partnera pri treningu ili pravog napadača.

Potrebno je naglasiti da prave harmonije s partnerom ili pravim napadačem neće biti dok se prethodno ne ostvari i ranije spomenuta harmonija unutar pojedinaca koja se uglavnom dostiže statičkim" vidom AIKIDO- a:

a) vježbama disanja

b) vježbama meditacije

DO kao zadnji (ne manje važan) ideogram u našem slučaju može značiti: put, staza, metoda, način... Čak pri vrlo pojednostavljenoj uporabi ideograma DO u značenju "puta, metode", neizostavno treba imati na umu uzvišenost tema sa kojima stoji najužoj vezi, a kojima su se bavili mudraci poput Lao-Tzea, Konfucija, Mencija, koji kod Japanca i Kineza i danas uživaju najveće poštovanje.

Pridodan bilo kojoj od poznatih ratničkih vještina (kendo, judo, kjudo...), on ima svrhu da u svijesti Japanaca distancira prostu tehniku borenja (Jutsu). S dodatkom DO želi se kazati da je dotična vještina put duhovnog samorazvoja, čiji je cilj prosvjetljenje, a njeni čisti tehnički elementi samo sredstvo koje služi spomenutom Cilju.
Pogledajte video:Arhiva