Zona
Fotolia 53977060 xs

U LOV NA MUŠKARCE

Bez obzira na promjene stereotipa u društvu, ljudi i dalje gledaju na razna seksualna ponašanja kao na nešto što pripada ili muškarcima ili ženama.

Mnogi misle da jedino muškarci žele seks izvan veze. Međutim, nova istraživanja potvrđuju suprotno. Često se za žene koje prakticiraju neobavezan seks kaže da to nije njima svojstveno. Bez obzira na promjene stereotipa u društvu, ljudi i dalje gledaju na razna seksualna ponašanja kao na nešto što pripada ili muškarcima ili ženama. Seksualno ponašanje koje nije usklađeno s očekivanim ponašanjem nekog spola smatra se nečim izvan granica normale. Pa tako, žene koje se ne ponašaju kao dobre curice koje prakticiraju seksualne odnose isključivo u emocionalnoj vezi etiketiraju se kao da se ponašaju kao muškarci. Većina današnjih istraživanja vezanih uz žene i seks fokusiraju se na seksualnu disfunkciju. Postoji jako malo istraživanja o ženama koje uistinu vole seks i uživaju u njemu. Ono malo podataka što postoji na tu temu je poprilično starog datuma te ne odražava trenutnu situaciju. Međutim, najnovije istraživanje provedeno na temu ženske seksualnosti na 1500 žena potvrdilo je da se 88,4% žena vrlo lako postiže seksualno uzbuđenje. Iako se smatra da jedino muškarci konstantno razmišljaju o seksu, gotovo tri četvrtine žena u istraživanju potvrdilo je da vole prakticirati seks jednom dnevno. Također, više od 80% žena u istraživanju potvrdilo je da se samozadovoljava, a više od 90% njih ne osjeća se krivo nakon toga. Društveno prihvaćena činjenica da žene ne preuzimaju inicijativu za seks i tijekom seksa u istraživanju je opovrgnuta. Čak 90% žena osjeća se ugodno u preuzimanju inicijative. Osim toga, 70% žena potvrdilo je da se voli dirati tijekom seksualnog odnosa i da inzistiraju na zadovoljenju svojih seksualnih potreba.

Postoje još dva mita o ženskoj seksualnosti. Prvi od njih je taj da žene koje imaju puno seksualnih partnera imaju nisko samopoštovanje i nisku razinu socijalnih vještina. Mnogi stručnjaci potvrđuju da su žene koje imaju puno seksualnih partnera iznimno samopouzdane, sigurne u sebe, imaju jako dobre socijalne vještine te da tijekom takvih seksualnih odnosa vrlo lako razdvajaju seks od emocija. Drugi mit tvrdi da žene koje prakticiraju neobavezan seks čine to isključivo kroz seks za jednu noć. Međutim, u istraživanju je potvrđeno da taj neobavezan seks može varirati od seksa za jednu noć (17%), dugoročne seksualne afere (32%) ili tzv. "prijatelja s beneficijama" (42%). Možda žene napokon prihvaćaju činjenicu da čine ono što je u prošlosti bilo prihvatljivo ponašanje isključivo muškarcima.

Arhiva