Zona
Trivium

TRIVIUM I AKSIOMI ISTINE

Kako bi naučili kako razmišljati i shvatiti istinu, moramo vratiti nevinost djeteta, vidjeti stvarnost kakva uistinu je, ništa ne pokušavati sakriti i otpustiti tabue. Da bi to učinili moramo dekonstruirati svoje društveno programiranje i lažno ja.

Sokrat je bio prvi poznati filozof koji je povezao istinu s dobrotom , te ih je promatrao kao integrirana univerzalna načela. Nakon toga je njegov učenik Platon ujedinio moralni razvoj i intelektualni uspon kao put do bezvremenog bića. Platonov učenik Aristotel ojačava taj pokret i uviđa kako se akcija može završiti dobrim. On je također naglasio važnost prvih načela (aksioma) na kojima treba graditi znanje, baš kao što kraj mora imati početak .

Čak i u vrijeme klasične ere, etatizam, vjerovanje u vladu (državnu upravu), pokvarilo bi koncept stine i morala U doba razuma, istina je postala fragmentirana u specijaliziranom području zvanom znanost, a u suvremenom razdoblju moral postaje konvencija društvene kontrole. Odnedavno, istina i moral su se zarazili drevnim virusom uma moralnog relativizma. Percipirajući istinu relativnom i subjektivnom kao i poricanjem razvoja i objektivne stvarnosti , filozofski put će završiti prije nego što je i počeo. Istina i moral mogu se tumačiti na različite načine, te time postaju besmisleni, kontradiktorni i proizvoljni.

Postoje uvjeti za pravilno primjenjivanje ove teme koja se odnosi na drugi okultni predmet- alkemiju. To uključuje alkemijske pretvorbe od niže u višu svijest da bi se razvile "oči da vide i standardi za provjeru". Uz nevjerojatno težak unutarnji rad poniranja u dubinu duše, možemo identificirati i ukloniti laži s kojima smo suočeni (obmana, negiranje, projekcija, predrasuda, iluzije). Tijekom vremena, uz upornost i skrb za istinu, možemo dekonstruirati i odbaciti svoju neautentičnu osobnost. Vezano uz to, grčki filozofi su odavno naglasili da put do znanja počinje sa samospoznajom.

Pojedinci niže svijesti nemaju želju da otkriju svoje istinsko originalno ja, niti želje da razviju standard putem kojeg će razlučivati stvarnost od iluzije i tako ostaju izgubljeni u neznanju. Sokrat i Platon smatraju "neznanje kao korijen svih zala." Za većinu, ovisno o nečijoj toleranciji na bol, kriza je nužna za pokretanje prema Velikom Putu. Tada imamo izbor iskreno suočiti se s tamom u nama, te osvijestiti da je naše "znanje" pogrešno. Međutim, ako se takvo nešto ne dogodi kod dovoljnog broja ljudi pojedinačno, tada kolektivna kriza postaje neizbježna (originalni zakon).

Promotrimo pobliže zakon Triviuma i originalni zakon, uz pretpostavku da su razvojni zahtjevi uzeti u obzir:

Trivium je metodologija kojom se spoznaje istina uz pravilno razmišljanje. Istina se također odnosi na stvarnost i razum. Možemo sagledati istinu na tri načina (koji se odnose na tri dijela Triviuma): definiranjem "onog što jest" ili ono što postoji ili je postojalo u stvarnosti, zašto je ono što je takvo kakvo je i kako stvari postoje na način koji postoje.

"Što" je objektivna stvarnost naše osjetilne percepcije, kojom se pravilno usklađujemo s identifikatorima koncepata u našim umovima . "Zašto" i "kako" su otkriveni s razlogom, tako da se može razumjeti stvarnost kroz ispravnu mentalnu analizu ( zaključke, objašnjenja). To može dovesti do zaključaka, istine i znanja izvan naše osjetilne percepcije. Ukratko: Istina = Trivium: 1. Što, 2. Zašto, 3. Kako

Istina je također povezana s moralom u smislu da pojedinac mora postati dobar u otkrivanju istine; da bude istinit i pošten, da bi odražavao stvarnost onakvom kakva je, da nastoji uskladiti percepciju s istinom i ispravnim razmišljanjem. Moral je poznavanje razlike između dobra i zla, pravog i krivog, istine i laži (zakon polariteta), takvo znanje je istina.

"Tri" u Triviumu predstavlja proces tri puta, tri faze procesa: početni, srednji i krajnji (također ulaz, obrada, izlaz). Dok neki procesi mogu također biti višedimenzionalni i nelinearni zbog holografske prirode i povratne petlje (što i Trivium može biti), pristupanje nekim idejama na linearan način nam može pomoći da razumijemo različite aspekte stvari.

Prvo percipiramo (s osjetilima) i pojmimo (s umom u simboličnom obliku) pojedinosti u stvarnosti (cilj postojanja nas / svijeta), a tek onda možemo doći do znanja kroz ispravno logičko razmišljanje (tj. indukcije / odbitak, integracija / diferencijacija). Za naše potrebe ti su procesi konsolidirani u izraz "razum" . Na najvišoj razini konceptualne stvarnosti , univerzalno se razumijeva kroz skup univerzalnih principa, integriranih u originalni zakon konceptualnog okvira, a može se primijeniti na pojedinosti. Ova "velika slika" uspostavlja odnos (prijašnji / kasniji, gore/ dolje, uzrok / posljedica) transcendentalnih pojmova: ljubav, znanje, suverenitet, sloboda, dobrota; i njihove suprotnosti - strah, neznanje, konfuzija, kontrola / ropstvo, zlo. Uz ovaj okvir počinjemo razumijevati pozitivnu korelaciju između znanja, slobode i morala. Što više pravih akcija, baziranih na znanju o pravom i krivom, poduzimamo, više ćemo slobode i dobrote manifestirati.

Ispravno polazište za osmišljavanje i razmišljanje se temelji na temeljnim aksiomima(prva načela). Temelj je na neki način početak od kojeg su izgrađene stvari, pa ako ne bi bilo početka imali bi beskonačno nazadovanje. Ovi aksiomi se ne mogu dokazati ili demonstrirati, jer oni vrijede za sve stvari i bilo bi nemoguće dokazati sve, ali mi ih shvaćamo razumom, jer bez njih ne bi mogao postojati razum. Na ovaj način dolazimo do nužnosti razumijevanja aksioma razumom.

Aksiomi istine

Logički aksiomi: nema kontradikcije u stvarnosti (nešto ne može postojati i ne postoji u isto vrijeme na isti način) i stvar je ono što je (zakon identiteta).

Moralni aksiom: baziran na originalnom zakonu, jednostavno kaže- ne naštetiti i ne povrijediti.

Razlog za moralni aksiom je da šteta (koja uključuje povredu prava originalnog zakona i uništenje slobode) nije dobra. To stvara patnju. Moral je izbor i djelovanje dobrote iz dvojnosti dobra i zla (odsutnost dobra); nemoral je suprotan. Ovaj aksiom je također poznat kao Zlatno pravilo: "Čini drugima ono što bi htio da oni čine tebi."

Ovi zakoni omogućuju nam da percipiramo (osjeti-percepcija-slika) i pojmimo (simbol-koncept) stvarnost točno i ispravno, čime stječemo razumijevanje izvan percepcije kroz neproturječno mišljenje, tako da su naši postupci i izražaji ispravni, točni i prikladni, u skladu sa stvarnosti. Djelujući iz pozicije pseudo stvarnosti u našem umu ili izražavanjem neistina više ćemo nego vjerojatno dovesti do štete (sebi ili drugima).

Logički i moralni aksiomi trebaju uvijek biti povezani. Dok se logika / razum očituje u našem ispravnom razmišljanju o stvarnosti, moral se manifestira u našim akcijama kojima stvaramo stvarnost na temelju naših misli i osjećaja. U našim je akcijama da ili činimo štetu ili ne činimo. Iako nam ponekad naša percepcija može odmah otkriti činimo li štetu ili ne, potrebno nam je i razmišljanje izvan granica percepcije da bi mogli otkriti istinu i u drugim kontekstima kada je potrebno više podataka nego što možemo dokučiti neposrednim osjetilima. Logička analiza može biti potrebna kako bi se utvrdilo što je moralno ili ne. Ono što mislimo i kako mislimo određuje kako ćemo djelovati; Misao i akcija dio su dio trojstva našeg jastva.Drugi dio je skrb, koja utjelovljuje osjećaj / želju / emociju. Skrb je naša pokretačka snaga, jer smo skloni usmjeriti svoju svijest na ono do čega nam je stalo, što otkriva pravi i istinsku skrb osobe. Istinska skrb je naša briga za istinu i dobrotu.

Aksiomi destrukcije

Naša filozofska povijest je podijelila i iskvarila logičke i moralne dimenzije realnosti koje bi trebale biti harmonizirane. Početkom prošlog stoljeća simbolička je logika dovela logiku do točke besmislene apstrakcije. Moralnost je postala ili kulturna invencija koja će se potpuno dekonstruirati (postmodernizam) ili uzvišen osjećaj "božanstvene unije" (misticizam) ili površnost umjetničkog izraza (subjektivizam). Koncepti logike i moralnosti su dosta propatili s predrasudama New Age pokreta. Transcedencija je interpretirana kao prelaženje granica uma, pa je to rezultiralo time da su dualnost i mentalne analize odbačene, tako da sve bude dobro, istinito i divno kao stanje postojanja koje se podrazumijeva. Percepcija i privid, kao dijelovi lažne stvarnosti su prevladali.

Uz mnoštvo informacija na internetu, moguće je razumjeti kako je filozofska povijest "prerezala grkljan" istini i moralnosti. Bez obzira na to, moramo biti spremni činiti Djelo, i izvana i iznutra, da bi otkrili skrivena kraljevstva. Kada kombiniramo istraživanje i analizu lijevog mozga i prepoznavanje šablone desnog, uz centriranu inteligenciju srca, vidimo jasno globalni plan destrukcije čovječanstva i porobljavanja. Trebamo osvijestiti činjenicu da smo u dubokoj krizi i da nam vrijeme ističe. S vanjskom (novac/politika) i unutarnjom kontrolom (strah), arhitekti postojećeg društva stvaraju integriranu strukturu destruktivne sile putem banaka, korporacija, vlada, obrazovanja, medija, neprofitnih organizacija itd.

Svojim djelom oni podrivaju Trivium i originalni zakon, koristeći svoje znanje protiv ljudskog neznanja. Proučavajući "ljudske životinje" vrlo pomno, koriste kontrolu uma, društveno uvjetovanje i indoktrinaciju, manipuliraju percepcijom i shvaćanjem, razmišljanjem i djelovanjem. Većina ljudi postali su poslušni robovi, nemoralni te žive u lancima sličnim onima koje bacamo na druga bića prije nego što se nahranimo njima.

Današnja kultura korupcije je oličenje destruktivne ideologije ( moralni relativizam, sebičnost, materijalizam), iako većina čovječanstva nije svjesna svojeg sudjelovanja u toj ideologiji. Ta ideologija se realizira kroz kombinaciju kontrole uma i sklonosti lažima. Mnogi pseudo duhovni pravci žele transcendirati aspekte naše oštećene kulture i izumiruće religije s drugim realnostima, ali kao i većina pokreta, i taj pokret usmjeren je na manipulativno usmjeravanje u zamku, i to ljudi koji su akceptirali regresivna uvjerenja koja su prikazana kao „duhovna". Sada sve više ljudi počinje uviđati kako se iskrivljavanje duhovnih istina savršeno uklapa u plan destruktivnih sila. Iako živimo u svijetu životinja i ljudi koji su u životinjskom ropstvu, kao i patnje koja postoji na svim razinama (tjelesno, mentalno i duhovno), pseudo duhovni pokreti htjeli bi da vjerujemo da su dobro i zlo beskorisni proizvodi dualističkog razmišljanja i da je "zlo iluzija." Ali ne postoji faktor koji toliko pomaže zlo kao kad zatvorimo oči pred svime i kažemo "sve je dobro ". Prema riječima Krishnamurtija: "gubitak svijesti o zlu je najgore zlo", a to je istina koju su govorili i naši preci dok su upozoravali na opasnost tiranije.

Pseudo duhovna kultura osmislila je svoje aksiome

Ne postoji takva stvar kao što je Istina i moral; oni su relativni i izmišljeni. Stvarnost je kontradiktorna i ne može se spoznati kroz razum.

To su aksiomi destrukcije (solipsizam) i oni nikada neće dovesti osobu do znanja, slobode i dobrote, već do suprotnog: neznanja, zbunjenosti i ropstva, što odražava naše sadašnje stanje globalne tiranije. Oni su anti-teza našoj evoluciji kao vrste i Triviumu te originalnom zakonu. U isto vrijeme, ti aksiomi biti će atraktivni za ego, jer nude slobodu stvaranja stvarnosti, čime se želi negirati odgovornost. Ipak, iz perspektive pseudo duhovnosti naš pomak prema istini i stvarnosti će stvoriti ropstvo i negativne posljedice , jer objektivna stvarnost ne postoji. Samo je pitanje vremena kada će se to dogoditi. Ego može raditi, ali se ne može sakriti, pa ego obmana i pseudo duhovnost idu ruku pod ruku.

Mnogi filozofi su otkrili da u cilju stjecanja znanja svoje putovanje treba početi od nule, od sumnji i eliminiranja svega što su ranije mislili da znaju. Sokrat je rekao: "Znam da ništa ne znam", a mi moramo doći na ovu razinu vjerodostojnosti kako bi se razvijali, jer je potrebno zaboraviti ono što nas je naša kultura učila, poput ovih manjkavih aksioma. S okultnim možemo ići mnogo dublje od mentalnog uklanjanja ideja i uvjerenja, do izlaženja iz okvira sustava ega. Da bismo stvorili pravi temelj, moramo početi ispočetka, gdje je neistinito ja izgrađeno i odvojeno od stvarnosti, koja je možda bila prisutna u djetinjstvu. Isto tako, kako bi naučili kako razmišljati i shvatiti istinu, moramo vratiti nevinost djeteta, vidjeti stvarnost kakva uistinu je, ništa ne pokušavati sakriti i otpustiti tabue. Da bi to učinili moramo dekonstruirati svoje društveno programiranje koje je dopustilo našem egu da postane bijesan. Tada možemo početi s ispravnim aksiomima, te naravno, otkriti sebe i stvarnost i zakone koje ju vode, kao što smo i nekad intuitivno činili, prije nego što smo bili oštećeni.

Autor teksta je Kris Nelson, autor i vlasnik web portala Evolve Consciousness.

Arhiva