Zona
Fotolia 66674341 xs

SINOVI I MAJKE

Majke u velikoj mjeri determiniraju odnos prema ženama svojeg sina. Osim toga, pokazalo se i da muškarci s uspješnim majkama i sami postaju uspješniji u poslu, što samo potvrđuje tezu da u majci vide uzor.

U slučajevima kad je muškarčeva majka visokoobrazovana, veća je i mogućnost da će on i sam potražiti takvu ženu. Naime, najnovije istraživanje pokazuje da muškarac bira suprugu sličnih kvaliteta i sposobnosti koje posjeduje njegova majka. Znanstvenici sa Sveučilišta u Iowi otkrili su da je skoro 80% njihovih ispitanika oženilo suprugu koja je imala jednak stupanj obrazovanja kao njezina svekrva. U ispitivanju je sudjelovalo 3.700 ispitanika, a znanstvenici su došli do zaključka da muškarac u majci vidi primjer, odnosno model prema kojem traži suprugu.

Istraživanje je također pokazalo da muškarci čija je majka radila, odnosno nije bila kućanica, traže i ženu koja će raditi. Također što je majka bila uspješnija u poslu, toliko bi prema njihovim željama uspješna trebala biti i njihova supruga. Osim toga, pokazalo se i da muškarci s uspješnim majkama i sami postaju uspješniji u poslu, što samo potvrđuje tezu da u majci vide uzor.

Arhiva