Zona
Samospoznajne%20barijere%20%e2%80%93%20ni%c5%bde%20i%20vi%c5%a0e%20ja

SAMOSPOZNAJNE BARIJERE – NIŽE I VIŠE JA

Ukoliko ne razumijemo tko smo,ostati ćemo nemoćni i nećemo moći napraviti trajne pozitivne promjene. Moramo spoznati što svakoga od nas odvaja od viših aspekata našeg Istinskog, Višeg Ja. Istina je ključ, a njezino odbijanje je vrijeđanje sebe i života. Naučite više.

Ukoliko ne razumijemo tko smo,ostati ćemo nemoćni i nećemo moći napraviti trajne pozitivne promjene. Moramo spoznati što svakoga od nas odvaja od viših aspekata našeg Istinskog, Višeg Ja.

Kvalitete Višeg Ja

Postizanje samospoznaje, samoostvarenja i samoaktualizacije je povezano s višim razinama svijesti. To je probijanje iz kontrole uma koja nas drži u niskom vibracijskom stanju uma i svijesti. Um je most između tijela i duha. Um ili svijest su ono što je najbliže duhu.

Više Ja je nedualno u smislu da je samo po sebi izraz dobra. Zlo ne postoji na najvišoj razini frekvencije svijesti. Duh je dobrota, Bog je dobrota i nema zla. To možda još nije jasno, ali do kraja članka treba razumjeti odnos između onoga što je ispravno, dobro i istinito.

Kada smo se uskladili, harmonizirali, integrirali i povezali s Višim Ja, tada posjedujemo višu razinu usklađenosti s istinom i svijest se širi. Što više evoluiramo svjesnost, manje će biti laži, obmana i iluzija koje nas dijele.

Više Ja postoji u domeni bez odvojenosti. To nije domena ili područje fizičke stvarnosti. Na temeljnoj razini, svi smo napravljeni od iste stvari (mikro kvantne domene energije). Na našoj makro razini postoji odvojenost, ali ne smijemo dopustiti da to odvajanje postane opsesija do te mjere da dominira i kontrolira druga bića. Na našoj makro razini svi smo međusobno povezani. Otrovne ideologije separacije kroz iluzije i nanošenje zla drugima su simptom neprepoznavanja međusobne povezanosti i kako trebamo tretirati druga živa bića. Postoji vanjska nedualnost koja je različita od unutarnje nedualnosti, a obje se razlikuju od nedualnosti Višeg Ja ili Duha. Slijepa primjena definicija stoga nije precizna. Nedualnost ne možemo definirati jednom univerzalnom definicijom. Dualistički okvir je konstruiran s različitim karakteristikama na različitim nivoima.

Suvereno, samoaktualizirano i samorealizirano biće je uskladilo, harmoniziralo i ujedinilo svoje misli, emocije i djela u jedno. Ta tri izraza svjesnosti su nekontradiktorna, dosljedna, koherentna i integrirana. Kako mislimo, tako i osjećamo, pa tako i činimo. Misao i emocije nisu dvojni; spoznaja onog što je ispravno je integrirano s osjećaj što je ispravno. Naša djela manifestiraju ono što znamo i osjećamo da je ispravno, razotkrivajući naš um i srce. Kada biramo ići protiv onoga što je ispravno, dobro i istinito zbog nekog razloga, izlike ili opravdanja, tada smo rascjepkani iznutra. Nismo jedno sa sobom, niti smo jedno s Višim Ja.

Uistinu suveren je samo onaj koji vlada kraljevstvom Sebe. To je samokontrola nad svojim mislima, emocijama i djelima. Mi smo upravljači našeg fizičkog broda, te mi u konačnici kontroliramo ono što mislimo, osjećamo i činimo. Ujedinjenje, usklađivanje i integriranje tri aspekta svijesti će nam omogućiti da se manifestiramo na većim razinama.

Prava sloboda je odsutnost samokreirane i samonametnute patnje koja nastaje odbijanjem da živimo u harmoniji s načelima originalog prirodnog zakona. Istinsko Ja razumije što je prava sloboda. Istinsko Ja radi u skladu s ciljevima velikog djela, postizanja istinske slobode na svim razinama. Prihvaćanje ove ideologije ubija princip samoobrane, gdje pristajete na ropstvo i ne poduzimate prave akcije u fizičkom svijetu. Istinska je sloboda sloboda tijela, uma i duha, a ne new age pseudo-duhovna glupost odricanja od tijela da bi se usredotočili samo na duhovno. Istinsko Ja prepoznaje nužnost međusobnog povezivanja tijela, uma i duha. Negirati važnost tijela i fizičkog je isto kao i negirati važnost duše ili duha ili izravno poricanje da postoji duhovno područje našeg postojanja. Oba ova negiranja ukorijenjena su u hemisfernoj neravnoteži mozga. Istinsko Ja se javlja kada smo uistinu povezani sa Višim Ja. Spiritualno Više Ja nikad ne vjeruje glupostima koje činimo na ovoj razini postojanja. Mračni okultisti rade na umu kako bi nas fizički porobljivali, jer klasično fizičko porobljavanje nije moguće. Moramo povjerovati u ono što oni prodaju i izabrati živjeti u laži, obmani i iluzijama. Tako moderno ropstvo funkcionira.

Suverena osoba ostvaruje se samostalno, ona je usklađena, ujedinjenih misli,emocija i djela, svjesna primarnog stanja, istine i onoga što je ispravno. Radom da postanemo suvereni oslobađamo se od nastavljanja kolektivnog ko-kreiranja samonametnute patnje. Patnja se konstantno rekreira zbog nastavljanja povezanosti s lažima, obmana i iluzijama koje nas sprječavaju da otkrijemo, prepoznamo, obznanimo i svrstamo se uz originalni zakon, te da više ne prelazimo granice onoga što nemamo pravo činiti.

Osobe koje su uistinu doživjele samospoznaju utjelovljuju, postaju i ujedinjuju se s aspektima orginalne volje i utječu na druge da to isto učine.Originalna volja je temeljni inteligentni princip koji nas pokušava voditi u pravom smjeru prema višim razinama ekspresije. To je evolucija svjesnosti. Originalna Volja nam nastoji pomoći da se poboljšamo, promjenimo, liječimo, rastemo, učimo i sazrijevamo. Smjernice prirodnog prava su tu da nam pomognu kretati se prema evoluciji u višu svijest.

Nitko ne može napraviti tu transformaciju za drugu osobu, ali možemo utjecati i pomoći u razvijanju razumijevanja.Možemo razumjeti i svrstati se uz originalni zakon i pomoći drugima da to učine, elaborirajući tehnike koje smo koristili, govoreći istinu i govoriti kako smo sami promijenili svoje stanje. Što više ljudi to prihvati, biti će lakše. Kako stvari stoje, mnogi su ljudi uvjereni da ne postoji istina, moral, prirodni zakon koji upravlja našim ponašanjem, te vjeruju u legitimitet autoriteta čovjeka, dakle ropstvo.

Istinski, pravi rad na sebi počinje učenjem, razumijevanjem, harmoniziranjem, integriranjem originalne volje, Višeg Ja i originalnog zakona s našim individualiziranim bićem. Nakon toga možemo prenijeti to znanje i svjesnots na druge koji su na nižoj razini svjesnosti, pomažući im da dođu na višu razinu razumijevanja. Osobe na nižem stupnju svjesnosti trebaju razviti volju i skrb za poduzimanje neophodnih koraka prema samospoznaji. Iskra skrbi i radoznalosti za istinom mora biti u njima. Moraju željeti promjenu, napredak i iscjeljenje. Iskra je trenutno vrlo mala ili čak ugašena u mnogim ljudima.

Mnogi vjeruju da nema prostora za napredak. Oni vjeruju da znaju sve što trebaju znati i da nema potrebe da uče. Vjeruju da su savršeni i da promjena nije potrebna. Uvijek postoji prostor za napredak i razvoj ako to želimo. Čak i ako mislite da vam je život savršen i da nema potrebe za stjecanjem novih znanja, u krivu ste i zaglavili ste u egu koji je povezan s lažnim uvjerenjima. Ta uvjerenja ojačavaju vaš self-image, koncept o sebi i percepciju sebe da činite "dobro" i "ispravno" sa svojim životom. To je samo ugodan način da se osjećate dobro trenutnim stanjem i da ga nastavite prihvaćati. "Gledaj kako su stvari divne, osjećam se odlično, živim savršen život, ništa se ne treba mijenjati, nije li to divno!"

Neznanje i apatija su glavni razlog naše trenutne situacije, glavni razlog zašto ljudi ne razumiju što se događa. To je ono staro "Ne znam i nije me briga."

Dodatna kvaliteta Višeg Ja je skrb za ublažavanje patnje svima. Ako jedan iskušava patnju , mi svi patimo u određenoj mjeri.

Svi smo mi povezani. Povezanost (connect) dolazi od latinske riječi "con"-zajedno i "nectare"-poveznica. Mi smo međusobno povezani i jedini izlaz iz ove zbrke koju svi iskušavamo je da promijenimo sebe i da potaknemo dovoljno ljudi da pođu istim putem. Oni koji ne razumiju načela originalnog zakona su zarobljeni u egu i nisu povezani na ovoj razini.

Više Ja razumije da su iskustva manifestirana u realnosti kombinacija determinističkog načela orginalnog zakona i slobodne volje za življenjem u harmoniji s tim načelima ili odbacivanjem tih principa. Originalni zakon nije mehanizam kontrole, tu je zbog naše totalne slobode. Prihvaćanje Višeg Ja je prihvaćanje originalne volje i originalnog zakona, što je ispravno, dobro i istinito. Odbacivanje originalnog zakona je odbacivanje onog što smo jesmo, Višeg Ja. Povezanost s lažnim vjerovanjima i iluzijama koje temeljimo na egu-osobnosti-identitetu nas je dovelo do uvjerenja da smo mi, grupa ili individualci, zakon. Kalcificirani ego želi biti autoritet, želi biti "Bog". Neki ljudi su toliko nepovezani s originalnim zakonom da misle da su "Bog".

Suvereno, samorealizirano biće, ujedinjeno s aspektima Višeg Ja, koristi um i tijelo, te holistički ujedinjuje um, tijelo i duh. Um, srce i utroba su prikazani simbolima čakre trećeg oka, srčane čakre i čakre solarnog pleksusa. To su tri komponente unutar nas koje trebamo razvijati da bi postigli pozitivne promjene. Podlijeganja neznanju (nedostatak inteligencije), apatiji (nebriga), kukavičluku (nedostatak hrabrosti) i lijenosti (nedostatak volje), neće dovesti do promjene na bolje.

Istinsko Ja, koje je ispravno, dobro i istinitno, ohrabruje proces istine u razbijanju i uništenju laži, obmana i iluzija institucionaliziranih sustava vjerovanja. Pogrešni sustavi vjerovanja su svi oblici kontrole uma. Oni postoje da bi kontrolirali strukturu razmišljanja, tako da je ideologija koju predstavljaju zaštićena i ovjekovječena ponašanjem i djelovanjem manifestiranim u realnosti koja se temelji na tim pogrešnim sustavima vjerovanja.

Mjera u kojoj smo povezani ili nismo povezan s Višim Ja određuje u kojoj mjeri smo se identificirali sa institucionaliziranim sustavima vjerovanja. Većina ljudi se ne mogu nositi s tom istinom. Oni žele da im se kaže ono što žele čuti da bi se osjećali dobro u vezi sebe i svoje situacije u životu. To se pogotovo odnosi na mnoge "New age-re" koji vjeruju da su povezani sa Višim Ja. Oni žele čuti da su dobre osobe bez obzira na ono što čine. Oni ne žele čuti da, iako su učinili nešto dobro na određenoj razini, u konačnici sudjeluju u ovjekovječenju institucije kontrole.

Institucije su po definiciji hijerarhijski strukturirane. Tada ljudi rade svoj posao ne znajući što je posao drugih, te nemaju cjelovitu sliku pravih makinacija koje institucija radi. Financijske institucije, znanstveno istraživačke institucije, vladine institucije, medijske institucije, obrazovne institucije, korporativne i sve ostale institucije su strukturirane tako da imaju jasan hijerarski poredak. U njima se sve vrti oko kontrole i pokornosti, kontrole onih ispod i pokornosti onima gore. Institucionalizirani sustavi vjerovanja ojačavaju snagu straha. U nekom trenutku, neka osoba ili skupina ljudi su u strahu od nečega, pa je potrebno da učine nešto oko toga. Tada su predložili kao rješenje monolitnu strukturu koja će kontrolirati određeni aspekt stvarnosti. Taj proces donošenja odluka se temelji na strahu.

Istinito Ja će htjeti srušiti zidove, barijere i strukture koje nas dijele i drže okovane u strahu i umanjuju razinu svjesnosti s ciljem da se stvori povezanost s našim istinskim potencijalom.

Niže Ja

Kalcificirani ego-osobnost-identitet konstrukt je zarobljen u identifikaciji s ulogama koje igra. On ne prepoznaje stvarnu povezanost s našom realnosti. On samo gleda na fizičko i sve vidi potpuno odvojenim i nepovezanim. Neravnoteža lijevog mozga dovodi do toga da vjerujemo da smo potpuno odvojeni i sve funkcionira poput stroja, te nije uključena temeljna svijest. Neravnoteža desnog mozga razbuktava uvjerenje da ne postoji slobodna volja i da se ništa ne može promijeniti jer netko kontrolira sve. Sve to odražava kalcificirani ego u unutarnjoj konfuziji zbog nedostatka razumijevanja istine.

Mnogi ljudi govore da su moralni, ali se brzo pokaže da nemaju istinski moral i da su zainteresirani samo za sebe, svoju ugodu i najbližu obitelj. Mnoge ljude nije briga za istinsku inteligenciju, istinsku skrb i hrabrost, te istinsku volju. Sve ove kvalitete su nevažne za nekoga ulovljenog u zamku identifikacije s egom. Vjerojatno ni ne znaju što te kvalitete znače. Mnogi nisu čak ni čuli za termin svjesnosti. Brinu se samo za fizičko preživljavanje i dnevne životne zadatke.

"Ono što se događa drugim ljudima se ne događa meni, ja se trebam brinuti samo oko onog što se događa meni i mojim bližnjima." Ove osobe su uhvaćene u iluziju, vjeruju u fantaziju i laži o onome što oni jesu.

Spoznaj sebe. Osobe koje žive u iluziji su pod kontrolom uma i nemaju spoznaju o Istinskom Ja, Višem Ja, originalnoj volji i originalnom zakonu. Poznavanje sebe uključuje i razumijevanje psihologije i fiziologije, kako energija djeluje kroz tijelo i kako se brinuti o lađi koja je domaćin našoj svjesnosti.

Kontrola uma je prisutna na cijeloj planeti. Izaći van iz kontrole uma je divno, veličanstveno i čudesno i ne bi trebalo biti podcijenjeno.

Niže Ja ne može zamisliti istinsku slobodu iz svog kalcificiranog stanja. Postoje ljudi koji su zainteresirani i žele imati još veću kontrolu. Oni želi imati više novca ili više nečega drugog, tako da nakon što to steknu, mogu činiti sve što žele učiniti. Novac nije rješenje. Novac je kontrola uma. Ljudi zarobljeni u neravnoteži lijevog mozga imaju sklonost za prikupljanje informacija i razumjevanje koncepata koje drugi ne razumiju, a zatim koriste te informacije za sebične razloge - da utječu i manipuliraju ljudima da rade ono što oni žele da rade, kao npr. da kupe određeni proizvod ili da „pomažu“ ili „vode“ druge ljude. Postoje informacije i mnoge tehnike da bi se postigli cijevi, koji služe njihovoj Niže Ja egoističnoj volji.

Sve dok kalcificirani ego dobiva sve što želi od institucionalnog sustava vjerovanja ne zanima ga što se događa drugima. "Netko drugi pati zbog onoga što institucija radi, ali to nisam ja, pa me nije briga."

Mnogi ljudi u pokretu slobode još uvijek nemaju višu razinu svijesti. Oni kažu da žele pravu slobodu, ali čine stvari koje pomažu kreiranju i održavanju suprotne dinamike od onoga što tvrde da žele manifestirati, te i dalje rade u institucijama i korporacijama.

Mnogi ljudi ovo ne žele čuti. Istina može biti neugodna, surova i ružna. Kada jednom izađemo iz kuta u koji smo se sklonili, primijetiti ćemo da istina nije užasna, deprimirajuća ili negativna, već da osnažuje. Istina u svom sjaju, ljepoti i užasu, pozitivnom i negativnom, postoji zbog boljitka našeg Nižeg Ja. Ako se povežemo s Višim Ja, tada će Niže Ja popraviti svoje stanje razumijevanjem i dolaskom u sklad s višim razinama svjesnog izražavanja.

Naš je zadatak da shvatimo kako se stvari zajedno uklapaju, tako da bismo došli do razine svijesti u kojem možemo biti od pomoći drugima. Svi možemo postati plijen mržnje poput mnogih drugih ljudi u ovom svijetu. Kada shvatimo da naše istinskije Ja dolazi s većim stupnjem usklađenosti s Višim Ja, originalnom voljom, originalnim zakonom, Duhom, Bogom, ljubavi, itd, mi razumijemo da je nužno utjelovljenje i ujedinjujenje s ispravnošću, dobrotom i istinom. Više Ja je dobrota, ispravnost i istina. Sve se svodi na istinu. Istina je najvažnija da bi se doseglo nešto dobro, korisno, ohrabrujuće itd. Kako usklađujemo našu percepciju s realnošću u kojoj razumijevamo više , tako se možemo i uskladiti sa Višim Ja, originalnom voljom, originalnim zakonom, a to je ono što je ispravno, dobro i istinito.

Ovo je dio koji ljudi zaista neće htjeti čuti. Kada netko govori istinu koju ne želite čuti, to može biti neugodno, bolno, oštro, itd, a vi ćete se osjećati uvrijeđeno, osjećati krivnju, sramotno, itd, to je potrebno za vaš pozitivan razvoj prema usklađivanju s Višim Ja, s onim što je ispravno, dobro i istinito. Ovi osjećaji su vaš kompas u životu i daju vam signal da je na to potrebno obratiti pozornost. To je upozorenje da nešto nije u redu. Nešto možda nije u redu sa svijetom s čime se ne želite suočiti ili s dijelom sebe s kojim se ne želite suočiti.

Usklađivanje s istinom zahtijeva istinu. Osoba koja govori istinu govori istinu, a ne laži. Uvreda, napadi, sram, krivnja koje osjećate se generiraju same po sebi. U vašem odbijanju usklađivanja s istinom, vi ste usklađeni s neistinom, lažima, obmanama i iluzijama. Kada odbijate istinu, odbijate Više Ja, originalni zakon, Duh, Boga, ljubav, itd, te time vrijeđate sebe. Razlog što se osjećate kako se osjećate je to što ste odbili istinu, te prihvatili laži i živite i utjelovljujete neistinu. Vrijeđate sami sebe povezivanjem s neistinom. Kada se sljedeći put naljutite na nekoga što govori istinu koju ne želite čuti, razmislite zašto se ti osjećaji javljaju. Okrenite prst prema sebi.

Pitanje koje si svatko treba postaviti je: koliko cijenim istinu u svojem životu?

Autor teksta je Kris Nelson, autor portala Evolve Consciousness

Arhiva