Zona
Ecuador g5a55106b6 1280

PUT DUŠE

Ono što je kod selfa povezanog s dušom drugačije  je druga vrsta energije s kojom se povezuje. Ta druga energija ima potencijal transformacije i iscjeljenja. Saznajte više.

Autor članka:Zlatko Olić, stručnjak za razvoj ljudskih potencijala, specijaliziran za sport.

Svaka duša, koja se inkarnira u ljudskom tijelu, ima namjeru izaći iz matrice. Neke duše, kada nauče, izađu iz matrice, dok za neke duše nije vrijeme. Puno je načina i pravaca kako izaći iz matrice i povezati se s izvorom. Svaki pravac je dobar koji vodi dušu prema svjetlosti. Saznajte više.

Konfliktna dimenzija

Treća dimenzija je konfliktna dimenzija. Kada se sagleda ljudska povijest i kada se pogleda današnja realnost uvijek je prisutan konflikt. Taj konflikt se odnosi na personu i na društvo. Persona je u konfliktu sama sa sobom, s drugim čovjekom i s prirodom u cjelini. Glavni problem persone je nevezanost za prirodu odnosno vezanost za društvo.

Ljudi koji su povezani sa svojom dušom su u manjini, dok su ljudi koji su vezani za društvo u većini. Da bi treća dimenzija bila bolje mjesto za život trebalo bi biti obrnuto: više duša, manje persona.

Ovaj svijet nikada neće biti neki drugi svijet. Postoji nebrojeno puno literature, znanja i priča kako bi drugi svijet mogao biti bolje mjesto za život. Mogao bi taj drugi svijet biti bolje mjesto za život, ali neće. Neće iz razloga zato što ovaj svijet to nikada i nije bio. Matrica je takva kakva jest. Osim onoga što se vidi u matrici (a vidi se nasilje, između ostaloga) bitno je i ono nevidljivo. To nevidljivo se osjeti, a osjeti se energija konflikta i nasilja.

Ono što je kod duševnog selfa drugačije, u odnosu na personu, je druga vrsta energije s kojom se taj čovjek povezuje. Ta druga energija ima potencijal transformacije i iscjeljenja. Ona nije iz dark matrix-a. Ta energija dolazi iz izvora.

Varijacije na temu

U društvenoj matrici, čovjek što god radio, gdje god se kretao, prije ili poslije dođe na isto ili slično. Varijacije na temu. Neprekidan niz jednih te istih stvari, jednih te istih situacija i emocija za sve ljude u matrici. Nije to ništa novo. Čovjek, od kada je civilizacije, traži izlaz iz ove konfliktne dimenzije. Da je dobro u matrici ne bi se gotovo sva drevna znanja referirala na izlazak. U jednu ruku, i rad na sebi je svojevrstan put prema izlazu iz dark matrix-a.

Svaki pomak prema razvoju i ekspanziji dovodi čovjeka bliže izlasku. Kaizen princip je pravi način. Kaizen je princip koji se temelji na predanosti i suradnji.To je put kojim čovjek malim koracima radi značajne korake prema naprijed.

Duša na svom putu, kada se inkarnira u ljudskom tijelu, to pokušava unedogled. Neke duše, kada nauče, izađu iz matrice, dok za neke duše nije vrijeme. Potrebno je puno toga naučiti, treba puno vježbati i moraju se primjenjivati naučena znanja da bi se izašlo iz matrice. Da, ponekad, se treba i mora. Nema drugih opcija.

Puno je načina i pravaca kako izaći iz matrice i povezati se s izvorom. Svaki pravac je dobar koji vodi dušu prema svjetlosti.

Bardo

Proces povezivanja s izvorom opisan je u knjizi Bardo Thodol. Na zapadu je ta knjiga poznata kao Tibetanska knjiga mrtvih (eng. The Tibetan Book of Dead). Duša nakon smrti u fizičkom tijelu ulazi u bardo. Bardo je tranzitno stanje poslije smrti. Duša u tom stanju nije povezana s fizičkim tijelom, self nestaje, a duša je čista svjesnost.

Bardo je, svojevrstan prostor odluke. Hoće li se duša vratiti u fizičko tijelo i samim time ponovno ući u matricu ili će izabrati izlazak i povezivanje s izvorom.

Duša se vraća u fizičko tijelo, i u matricu, ako još treba naučiti lekcije treće dimenzije. Duša može izabrati i povezivanje s izvorom ako spozna da nema više što naučiti i da njezin boravak u matrici nema smisla. Jedino svjesne duše mogu izabrati.

Svatko ima svoj put. Svakome je, u matrici, put sive boje. Dva su pravca na tom putu. Jedan pravac je tama, a drugi pravac je svjetlost. Ionako, će svatko i sve, kada dođe vrijeme, pravcem svjetlosti.

Arhiva