Zona
Europe 3129577 1920

PROJEKT VENUS

Fascinantna vizija o potpunom redizajniranju budućnosti iznesena je u projektu pod nazivom "The Venus Project". Potpuna koegzistencija ljudi, tehnologije i prirode u dinamičkoj ravnoteži koja bi mogla doprinijeti otklanjanju nezaposlenosti, nasilja, kriminala, prenapučenosti i uništavanja ekosustava vizija je ovog projekta.

Fascinantna vizija o potpunom redizajniranju budućnosti iznesena je u projektu pod nazivom "The Venus Project". Potpuna koegzistencija ljudi, tehnologije i prirode u dinamičkoj ravnoteži koja bi mogla doprinijeti otklanjanju nezaposlenosti, nasilja, kriminala, prenapučenosti i uništavanja ekosustava vizija je ovog projekta. Za ovaj projekt stvari poput postojanja ratova, gladi, siromaštva, dugovanja, degradacije prirode i nepotrebne patnje su u potpunosti nepotrebne. Izazovi s kojima se susrećemo u modernom društvu bili su velika motivacija za pokretanje ovog projekta. Svrha "The Venus Projecta" je usmjeriti tehnologiju i resurse prema pozitivnim i konstruktivnim ishodima koji će doprinijeti općoj dobrobiti, kako ljudi tako i planeta. 

Budući da kvaliteta egzistencije ovisi o odgovornosti svakog ponaosob, predani zagovornici ove ideje njome žele pokazati što se u budućnosti može učiniti za napredak života na Zemlji, a ne što će biti učinjeno. Ovaj projekt donosi zanimljive ideje za bolju budućnost, onu koja je prikladna vremenu u kojem trenutno živimo, a njegova bazična premisa je ta da su svi resursi na Zemlji jednako vlasništvo svih ljudi. Budući da svijet ne funkcionira po tom načelu, prema mišljenju zagovornika ove vizije, upravo zbog toga dolazi do problema s kojima se u svijetu svakodnevno susrećemo. 

Prema ideji ovog projekta, problemi s kojima se danas suočavamo ne mogu biti riješeni na politički ili financijski način. Razlog toga je što vjerojatno niti nema dovoljno novca potrebnog za izvršenje potrebnih promjena, ali zato postoji dovoljno resursa za takve promjene. Iz tog razloga, "The Venus Project" smatra da je neophodna tranzicija s monetarne na globalnu ekonomiju baziranu na resursima. Inovativnim pristupom putem prikupljanja znanja, društvene osviještenosti i korištenjem najboljeg što znanost i tehnologija mogu pružiti, uz istovremeno očuvanje ravnoteže u prirodi, način je putem kojeg ovaj projekt nastoji zaživjeti. Iako redizajn sadašnje kulture koja je usmjerena prema strahu u onu koja je humanija izgleda možda nemoguća, s promjenom u načinu poimanja ovog projekta i poduzimanjem određenih akcija ona možda uistinu zaživi…

Pogledajte film i saznajte više:

Arhiva