Zona
Moc srca

MOĆ SRCA

Srce ima vlastiti um i nevjerojatan potencijal za svjesnu manifestaciju. Ononajmoćniji generator elektromagnetske energije u ljudskom tijelu, također ono stvara najveće ritmičko elektromagnetsko polje, saznajte više.

Srce je najmoćniji generator elektromagnetske energije u ljudskom tijelu, također ono stvara najveće ritmičko elektromagnetsko polje koje je oko 60 puta veće u svojoj amplitudi od elektromagnetske aktivnosti koju stvara mozak.
Polje srca, mjereno elektrokardiogramom može biti detektirano bilo gdje na površini tijela, te par metara izvan tijela, u svim smjerovima.
Polje srca je modulirano različitim emocionalnim stanjima, također  to polje može prenijeti informaciju drugima. Polje srca je vrlo važan prenositelj informacija.
Kada su dvije osobe na konverzacijskoj distanci, elektromagnetski signal koji generira srce jedne osobe, može utjecati na mozak i srce druge osobe. Kada osoba generira koherentni srčani ritam, može se dogoditi sinkronizacija između polja srca te osobe i polja mozga druge osobe.

Iz mnogih istraživanja može se zaključiti da se srce manifestira kroz vlastiti um koji dubinski utječe na ono što mi percipiramo i kako odgovaramo na svijet koji nas okružuje. Srce utječe na svjesnost i sve vrste inteligencija koje posjedujemo. Također, iz svih tih istraživanja stvorila se i znanstvena osnova koja pokušava objasniti kako srce utječe na mentalnu jasnoću, kreativnost, emocionalni balans i osobnu učinkovitost.

Srce je daleko od njegove uloge pumpe. Srce je centar koji je vrlo kompleksan, koji ima sposobnost da sam organizira i procesuira informacije sa svojim funkcionalnim "mozgom". Srce komunicira i utječe na mozak putem živčanog sustava, hormonalnog sustava i drugih sustava. Taj utjecaj dubinski utječe na mozgovne funkcije i na sve glavne organe u tijelu, te, u potpunosti, utječe na kvalitetu života.
Komunikacija između srca i mozga je dinamična, dvosmjerna i interaktivna.

Srce komunicira s mozgom na sljedeće načine:
- neurološka komunikacija (živčani sustav, kroz transmisiju živčanih impulsa)
- biofizička komunikacija (putem pulsirajućih valova)
- biokemijska komunikacija (putem hormona i neurotransmitera)
- energetska komunikacija (elektromagnetsko polje)
 
Moć srca je ogromna te posjeduje ogromni potencijal koji nam omogućuje da svjesno manifestiramo svoju realnost.
Na žalost, većina nije svjesna ogromnog potencijala koji se nalazi u srcu. Da bi se taj potencijal aktivirao potrebno je primijeniti adekvatne tehnike razvoja uma koje će vas deidentificirati od niskovibratornih polja matrixa. Tranceframing je odličan način da aktivirate vaš skriveni potenicijal.

Arhiva