Zona
Moc reputacie

MOĆ REPUTACIJE

Postoji jedna zanimljiva ideja koja ide u prilog ekološkom spašavanju Zemlje. Radi se o reputaciji. Naime, reputacija je vrlo efikasan motivator.

Postoji jedna zanimljiva ideja koja ide u prilog ekološkom spašavanju Zemlje. Radi se o reputaciji. Naime, reputacija je vrlo efikasan motivator. Probleme s okolišem teško je riješiti zbog toga što je Zemlja "javno dobro". Iako bi se situacija na planeti popravila kad bi svi doprinijeli svojom ekološkom pažnjom, većini to nije baš u interesu. Najveći razlog toga je taj što se javna dobra previše iskorištavaju zbog čega svi pate. Zbog toga se nameće pitanje je li moguće ljude na neki način potaknuti da više brinu o planeti? Odgovor na ovo pitanje istraživači su potražili u simulaciji koju su nazvali igra javnim dobrima. U toj igri svaki igrač je dobio 10 dolara, koje je mogao odlučiti zadržati ili uložiti u javna dobra. Kroz ovu igru istraživači su htjeli istražiti situacije koje potiču kooperaciju. Eksperiment je pokazao da činjenje svakog doprinosa igrača javnim održava doprinos zajednici i okolišu na visokoj razini. Pokazalo se da dobrobit reputacije nadjačava cijenu činjenja akcija za javno dobro. Pa čak i sebični ljudi na takav način mogu biti motivirani da sudjeluju. Zaključak istraživanja je taj da ljudi teže doprinosu zajednici kako bi očuvali ugled u njoj. Provođenjem ove igre u stvarnom svijetu pomoglo bi se ljudima da reduciraju svoj utjecaj na okoliš. Naime, kad bi sve informacije o našem utjecaju na okoliš bile javne, briga oko očuvanja dobre reputacije utjecala bi na ponašanje. Zašto? Pa, tko bi volio i želio da ga susjedi, prijatelji i kolege doživljavaju kao osobu koja uništava okoliš dok planeta ima dobrobit od drugih koji to ne čine? Podaci govore da kad bi ljudi znali da svi njihovi susjedi plaćaju ekstra za čišću energiju ili volontiraju na projektima očuvanja planete, zbog reputacije mnogi od njih će učiniti istu stvar. Moć reputacije već se očituje u segmentu očuvanja planeta. Hibridni automobil, kao što je Toyota Prius ima prepoznatljiv dizajn i reklamira se na način da naglašava vozačevu naklonost čišćoj energiji koju svi mogu vidjeti.

Arhiva