Zona
Dreamstime m 50442571

MOĆ "OVDJE I SADA"

Pogledajte video, naučite više. Nitko ne može evoluirati ako ne ovlada s "ovdje i sada". Samo u tome trenutku se manifestira moć vaše duše i dostupna vam je  životna energija. 

Nitko ne može evoluirati ako ne ovlada s "ovdje i sada". Samo u tome trenutku se manifestira moć vaše duše i dostupna vam je životna energija. "Ovdje i sada" je uvijek tu. Da bi iskusili "ovdje i sada" potrebno je opustiti se, ostvariti prazninu uma i onda ste tamo. "Ovdje i sada" je stanje potpunog tijeka.

Arhiva