Zona
Fotolia 92376398 xs

KARMA, KARMA...

Mehanizam karme je itekako stvaran te upravlja životom svakog čovjeka. Većina stvari koje vam se u životu događaju karmički su određene. Naučite kako ovladati karmičkim mehanizmom. Pogledajte video.

U društvu u kojem živimo pojam "karma" većina krivo tumači i koristi ga pretjerano i potpuno nepotrebno. "Karma" doslovno znači akcija. Koji god izbor donesete u svojem životu i temeljem njega napravite akciju, neizbježno ćete se suočiti s posljedicama te akcije. Svaki izbor i akcija koju napravite utječe na realnosti koje isušavate u sadašnjosti i koje ćetei iskušavati u budućnosti.

Pogledajte video:

Arhiva