Zona
Fotolia 12520747 xs

KAKO FANTAZIJE UMA STVARAJU REALNOST

Čovjek ima kapacitet za veliku dostignuća, no može i sam sebe prilično zarobiti fantazijama uma. Svijest mašte ne predstavlja objektivnu stvarnost. Stvaranjem uvjerenja temeljinih na fantaziji čovjek ograničava sam sebe. Naučite više.

Nakon što se utjecaj jezika na svijest i povezanosti simbola i stvarnosti dublje razumije, moć svijesti se shvaća u većoj mjeri kao dobro. Dvostruki mač svijesti može postati vidljiviji. Viši red svijesti koji ljudska životinje posjeduje je tvornica mašte pokretana snagom apstrakcije. Čovjek ima moć apstraktnog, čiste mašte. Čovjek ima kapacitet za veliku slobodu, ali također može sam sebe prilično zarobiti izumima i fantazijama uma, od subjektivne nestvarnosti, nestvarnosti koja se nameće objektivnoj stvarnost koja doista postoji. Na taj način stvoren je novac, vlade, religije, itd. Sve su to ljudski izumi proizašli iz mašte, ali ne slobodne mašte, nego mašte koja porobljava. Svi njeni sljedbenici vjeruju u ono što vjeruju, što ih tjera da čine ono što čine.

Ostale životinje imaju više slobode u tom smislu, jer se ne bave izmišljanjem uvjerenja. One također ne pokušavaju odgovoriti na pitanja na koja se ne može odgovoriti, pitanja o našem smislu i svrsi. Ljudima je potrebno pronaći nešto što bi im dalo svrhu u životu (vojske, crkve, vlade, tvrtke, itd). Postoje mnogi putevi kojima se može kanalizirati energija, te kreativne i generativne sposobnosti. Davanje sebe u nešto što je veće od nas daje osjećaj ugode, svrhe i smisla, i tada kanaliziramo naše kreativne moći u taj aspekt života . Ostale životinje imaju svoje živote i žive ih. Ljudi imaju živote kao i druge životinje, ali neljudske životinje žive u uglavnom bazičnoj svijesti opstanka i traže užitak i izbjegavanje boli, s vrlo ograničenom namjerom stvaranja i mijenjanja okoline. To je ograničenje modalitet života s malo višim ciljem, značenjem ili vrijednošću.

Ljudi mogu pokušati dokučiti zamišljena pitanja vrijednosti, smisla i svrhe, te smišljaju odgovore na ta pitanja kroz moć svijesti. Ovdje se problem može predstaviti kao odstupanje od objektivne stvarnosti. Ideje, koncepti i uvjerenja iz maštovite svijesti ne mogu biti predstavnici objektivne stvarnosti i ne mogu dati smisao i svrhu u životu, činiti stvari na temelju tih uvjerenja koje pružaju odgovore, kao ni ublažiti strah od nepoznatog, sumnje, nesigurnosti i nelagode. Nemati odgovor je u redu. Da bi se pronašao odgovor, zahtijeva se više utemeljenosti u stvarnosti i sagledavanje kako naša percepcija stvarnosti može biti poboljšana kroz razumijevanje same stvarnosti, povezujući našu maštu sa stvarnošću i onda provjeriti je li to točno.

Ako vas pokreće želja da saznate ono što se ne može sa sigurnošću znati, možete poludjeti. Ponekad, za svoj opstanak i opstanak zdravog razuma, morate se pomiriti s prihvaćanjem da možda nikada nećete znati određenu stvar. Potraga za neizvjesnim i nepoznatim može ljude obuzeti u potpunosti. To može postati ovisnost. Imamo pitanja, pa moramo naći odgovor da bi ublažili nesigurnost, sumnje i neizvjesnost.

Mi stvaramo riječi kao simboličke odraze naših zamisli koje odražavaju stvarnost, a onda stvaramo slike u našem umu putem riječi, a manje smo skloni razmišljati o svim djelićima koji stvaraju značenje riječi. Riječi postaju odraz stvarnosti, bez obzira je li ona prava ili ne, te riječi prožimamo značenjem i dajemo im stvarnost. To je dvosjekli mač svijesti u vezi s konceptima i simbolima ili stvaranja teksta. Koristimo riječi kao da su doslovni aspekti stvarnosti, poput naših ruku. No, nisu sve riječi koje predstavljaju koncepte i ideje stvarne. Mi im dajemo moć stvarnosti putem imaginacije i uvjerenja. Manifestiramo nestvarnost u objektivnoj stvarnosti iz subjektivne stvarnosti naših umova. Možemo stvoriti zamišljenu subjektivnu stvarnost i onda je koristimo da bi objasnili nešto.

"Davanje imena objektu, obično označava, kroz imaginarno, priznavanje tog objekta. Ako se to ne dogodi, onda, kao što kaže Schneider, morat ćete proći preko njega dodirom, kao nešto skriveno u mraku ili podatak u umu. Kada se simbol (refleksivno imaginaran) i znak (refleksivno simbolički) reverzibilno pridruže značenju koje trans refleksivna imaginacija uspostavlja, značenje izvire iz riječi ili objekta. Cilj i riječ su tada ispunjeni smislom. Zatim "duboke strukture govora" od Chomskog i njegove "površine strukture " postaju međusobno povezane. Konceptualno označavanje (refleksivno) temelji se na gestualnom označavanju (prerefleksivne), ali i kroz arhetipska (transrefleksivne) značenja. Arhetipska i gestualna (imaginacijski i imaginarno) značenja stvaraju riječ. Arhetipska i konceptualna (imaginacijski i simbolički) značenja stvaraju jezik. Riječ i jezik stvaraju sustav jezika primaoca sa svojom "dubokom strukturom" (riječi, imanentno arhetipskog i gestualnog smisla) i njegova "površina strukture" (jezik imanentan arhetipskim i konceptualnim značenjima).

Jezični znak - jednostavnije, riječ - postoji samo kada postoji svijet stvari. Od trena te spoznaje koristim riječi kao što koristim svoje ruke. Uvijek pod uvjetom da su te riječi (konceptualna značenja) spojene s gestom (gestualno značenje) pomoću arhetipsko-imaginacijske transcendentalne funkcije. Riječ, verbalna slika, zvučni znak, jezični znak, tada postaju iskusni zastupnici mojih ruku. Oni žive u meni, i žive istovremeno u predmetima koje one odrede. Ovdje je jedan izvor koji opisuje jezični razvoj simbol i tko ga je koristio prvi: „Abeceda je vremenom omogućila da više ljudi postane pismeno", objašnjava Gil Stein, direktor u Orijentalnom institutu. "Pisanje u najranijim oblicima je prvenstveno alat koji svećenici, službenici i pismoznanci koriste kao ključni element u funkcioniranju državne birokracije. Procjenjujemo da je pismenost bila ograničena na manje od 1 posto stanovništva u najstarijim državama, tako da su čak i kraljevi rijetko znali čitati i pisati. U tom kontekstu ne čudi da se najranije pisanje i sama napisana riječ činila tajanstvena, moćna, pa čak i nadahnuta bogovima. "

- http://www.uchicago.edu/features/20110221_oi/

Hijeroglifi su 'metu neter', što znači riječi bogova. Važnost simbola u konceptualnim misaonim tvorevinama je uvijek prisutna u religijskom kontekst i razvoju civilizacije kroz vjerske utjecaja. Ovi svećenici su čarobnjaci i vračevi znanosti slika, simbola i njihove moći utjecanja na svijest. Kada se uzmu u obzir doslovna tumačenja pripovijesti, ona neće uvijek dati puno korisnih znanja o životu. Opisi koje čitamo se uzimaju kao doslovna uvjerenja koja su drevni ljudi imali u trenutku kada su ih zapisali. Mitologija i naracije kultura su možda imale doslovno značenje, ali one također kodiraju drevnu mudrost, razvijenu od strane različitih kultura o inherentnim istinama u stvarnosti i nama samima. Ova metoda simbolike slika se koristi i u Bibliji.

Egzoterično - doslovni Ritual zagrobnog života itd, teologija

Ezoterija 1 - simbolika za astro-teologiju, sunce teologija

Ezoterija 2 - simbolika za psihologiju, filozofiju, samospoznaju ovdje i sada

Ljudi mogu izmisliti bilo kakav koncept i projicirati ga prema van u neki zamišljeni aspekt stvarnosti, bio on istinit ili lažan.

To se događa u pričama, politici i vlasti, vidite li problem? Oni mogu biti istina, ali oni mogu biti neistiniti i najvjerojatnije jesu. Oni su alati manipulacije. Kakva se istina može objektivno razlučiti unutar simbolike? Ezoterična, okultna, dimenzije života u ovdje i sada, iz prošlosti u budućnost. Simbolika svijesti i života. Mnoga tumačenja egipatskih pripovijesti i simbola se fokusiraju na egzoterijskim pripovijestima. Ona prikazuju Egipćane kao opsjednute zagrobnim životom, a ne stvarnim životom, te kako stvaraju simbole koji odražavaju to vjerovanje. Ispada kao da je takvo znanje i zagrobni život bio krajnja duhovna svrha u životu tih drevnih ljudi. Zašto se to propagira? Zašto svećenici i kontrolori to žele. Ti se ljudi usredotočuju na zagrobni život, a oni će nametnuti svoj autoritet i porobljavanje u ovom životu, jer ovaj život je samo priprema za sljedeći, a vi trebate slijediti njihov božanski autoritet kako bi mogli živjeti i u zagrobnom životu. Ovakav sustav ropstva kroz znanost slika, uvjerenja i fantazije, također postoji u Indiji. To je čest motiv u svim religijskim doktrinama u svijetu, tako se stiče poslušnost od ljudi, kroz priče i pripovijesti.

"Sve više živimo u svijetu u kojem ništa nema smisla. Događaji dolaze i odlaze kao valovi groznice, ostavljajući nas zbunjenima i nesigurnima. Oni na vlasti pričaju priče kako bi nam pomogli stvoriti neki smisao složenosti stvarnosti. Te priče su sve više neuvjerljive i šuplje. "

Adam Curtis, Bitter Lake

Pripovijesti i priče o bogovima su možda započele kao smislena simbolika o ovom životu, ali su vremenom postale upletene u doslovna značenja da bi manipulirali ljudima da se oni fokusiraju na drugu stvarnost, drugi realitet, gdje se omogućuje nepravdi da bude ispravna, zlu da bude dobro, nemoralu da bude moral, sve pod krinkom autoriteta od Boga, svećenika kontrolora, faraona, kraljeva, itd. Ako ne razumijete ovo o simbolima i korištenju simbola manipulacije svijesti, onda ćete vjerojatno i odbaciti ovu procjenu i prihvatiti doslovne interpretacije pripovijesti i priča kao točne. Implicitno temeljno ezoterično značenje i učenja o ovoj stvarnosti u kojoj živimo su znamenja, jer se simbolika i priče uzimaju doslovno, a ne kao figurativne personifikacije stvarnosti i nas samih.

Kasnije su priče i simboli izmijenjeni, stvorene su nove priče koje su sakrile izvorno značenje ezoteričnog stvaranjem povijesti. Priče su stvorene da bi manipulirale ljudima s prihvatljivim pričama-pripovijestima, kako bi se kontroliralo i manipuliralo ljudima u ovom životu, koristeći nadu, vjeru i vjerovanje u život poslije smrti, koji može doći samo kroz poštivanje zakona koji donose regulatori - svećenici, kraljevi ili faraoni. To se moglo postići kroz rituale koje ne znače ništa, ali su izvorno trebali nešto značiti. To je povijest svih carstava, vladara, onih koji su dominirali, u Egiptu, Indiji, Levantu, Sumeru, Europi, posvuda. To je povijest svijeta. No, neki ljudi ne žele prihvatiti ovu povijesnu činjenicu nametanja autoriteta i porobljavanja kroz znanost slike i lažnim povijesnim tvorevinama- pričama i pripovijestima koje su pružile legitimitet vlasti kao božjoj ruci na zemlji, božjim pomagačima ,božjim glasnicima, božjim vladarima na zemlji, te svime vezanim za boga i božanskog vladanja i autoriteta.

Kada promatram simboliku, pokušavam je povezati sa stvarnošću i onim što znam o stvarnosti i životu. Postoje mnoge simboličke reference za stvarnost u učenju, piktografiji ili tekstovima, u mnogim dijelovima planete, i svi se na neki način razlikuju a slični su na drugi načini. To sve proizlazi iz svijesti ljudi (gdje su koncepti i začeti), ideja i vjerovanja. Uvjerenja odgovaraju na pitanja zašto, kada i kako su nastala živa bića, što je smisao i svrha života, misterij smrti, itd. Ta se uvjerenja mijenjaju tijekom vremena. Svijest je tvornica mašte s motorom apstrakcije. Apstrakcije su ono što će dovesti do koncepata, ideja i vjerovanja. To je snaga iza mašte i izmišljanja ideja. Naša sposobnost da smislimo ideje je moćna. Jednostavno izmišljanje ideja ne čini ideje istinitom. Proučite povijest pojmova i sagledajte koliko je prevrtljiva sposobnost izvlačenja točnog, potpunog formiranog koncepta "čistog znanja". To se ne događa tako često kao što bismo željeli vjerovati. Što više svjesnosti o stvarnosti imamo, imamo više potencijala za formuliranje točnih predodžbi, na temelju točnosti prijašnjih podataka koje smo skupili u stvarnosti u kojoj živimo. Ako imamo pogrešne temeljne aksiome ili netočan skup podataka, ideje ili uvjerenja koje stvaramo će također vjerojatno biti pogrešne. Nove informacije, nove spoznaje temeljene na stvarnosti nam mogu pomoći ispraviti ranije stečene pogrešne informacije.

Poanta je da se uvijek treba vratiti stvarnosti a ne lebdjeti u uvjerenju kada trebamo utvrditi je li nešto izvedivo kao model. Možemo kreirati modele temeljem špekulacije, ali tada će nedostajati vjerojatnost i verifikacija u stvarnosti. Taj nedostatak ne čini taj model neistinitim, ali ga ne čini ni istinitim. Potvrda u stvarnosti ("znanosti") korisna je za provjeru ako vaše ideje imaju temelj u stvarnosti, ili ako su smještene više u carstvu mašte i nagađanja.

Nakon dugog vremena induciranosti tim konceptualnim slikama navodnih "duhovnih" aspekata, započeo sam ponovno vrednovanje ovih uvjerenja koja se ne mogu potvrditi, i okrenuo se uzemljenijim aspektima stvarnosti koji ne zahtijevaju neko fantazijsko uvjerenje u nešto što ne može biti provjereno od strane naših vlastitih postupaka ili stvarnosti. Krećem na putovanje kako bih uzemljio svoje razumijevanje u stvarnoj realnosti, a ne fantaziju vjerovanja u bilo što, što želim. To je ono što sam prepoznao kao problem svih nas: svi samo vjeruju u što god žele, ljudi se ne bave objektivnom stvarnosti, već samo onim što oni žele da bude istina, svojim snom, željom, te nemaju želju za razumijevanjem stvarnosti kroz samu stvarnost. Oni se žele pretvarati da mogu razumjeti stvarnost kroz nestvarnosti svoje mašte i učiniti da to postane stvarnost. Projektiranje želja, žudnji i snova Imaginarnog carstva u stvarnost ne čini te želje stvarnošću.

Možete gledati na priče i pripovijesti u smislu vjerovanja koje se nikada neće moći dokazati, jer je to vjerovanje bez objektivne istinitosti u realnosti (sve subjektivno), ili možete gledati na priče i pripovijesti kao na simbolizam, metaforu, alegoriju, analogiju, koje prenose razumijevanje koja odražava realnost i našu sposobnost da se razvije svijest i živi ispravno.

Ne poričem mogućnosti, imam različite odjeljke u umu / svijesti za različite koncepte. Moguće, Vjerojatno i Stvarno. Ne prihvaćam uvjerenja kao stvarna, jer su to zamisli koji mogu ili ne moraju biti stvarne, te ostaju kao mogućnost, odnosno vjerojatne mogućnosti.

Mi bismo željeli stvari uokviriti, da imaju smisla, da budu apsolutne. Kada netko kopa rupu u našem okviru modela, mi često nerado revidiramo naš okvir ili model jer smo vezani za vjerovanje da stvari moraju imati točno zadan okvir kako bi imale smisla. To je opet vezano za konstrukt ego-osobnost identiteta koji koristi razumijevanje provjerljive istine, kao i neprovjerljivih vjerovanja, kako bi izgradio self-image, samopoimanje, osjećaj sebe, i realnosti slike, svjetonazora i osjećaja stvarnosti.

Autor teksta je Kris Nelson, autor i vlasnik web portala Evolve Consciousness.

Arhiva