Zona
Dreamstime m 38259264

ČUVARI MATRICE

Čuvari matrice, represivni i ideološki, se referiraju na percepciju pet osjetila dok se svjetlost referira na šesto osjetilo. Zato i današnja društvena matrica bježi od svjetlosti. Naučite više.

U društvenom kontekstu matrica je dizajnirana tako što je planeta Zemlja podijeljena u države. Elite kontroliraju države. Matricu čuvaju dva mehanizma koja zovemo –čuvarima matrice. Najveća prijetnja društvenoj matrici je svjetlost.

Da bi društvena matrica, u umovima ljudi, bila stabilna potrebno im je ugraditi vjerovanje da je ovaj svijet stvaran. Tu iluziju da je ovaj svijet stvaran čine represivni i ideološki elementi. Ti elementi su izgradili društvenu matricu te su oni ujudno i čuvari te matrice.

Koncept kako i na koji način funkcioniraju društvo, ideologija i državni aparati iznio je francuski filozof Louis Althusser u svojem eseju " Ideologija i ideološki aparati države". Po njemu društvene elite vladaju putem dva mehanizma. On ih je nazvao: Repressive state apparatuses (RSA) : Represivni državni aparati ( u daljnjem tekstu Represivni čuvari) i Ideological state apparatuses (ISA).:Ideološki državni aparati ( u daljnjem tekstu Ideološki čuvari).

Svijet

Zemlja je svijet. Svijet je podijeljen na države. Ne postoji niti jedan pedalj planeta Zemlje koji nije pod ingerencijom neke države.

Svaka država ima svoje represivne i ideološke čuvare. Države i različiti jezici su napravljeni da podijele ljude po onoj rimskoj izreci "Zavadi pa vladaj". Pa tako, svaka država voli i ne voli neku drugu državu,a ljudi se međusobno ne razumiju jer govore različitim jezicima.

Cilj tih država, koje su na prvi pogled različite, ali u suštini iste, je da provode represiju i ideologiju, i tako održavaju matricu stabilnom. Razlog zašto je sustav tako dizajniran je taj što na taj način elite upravljaju ljudima, koji su joj robovi. Ciljana skupina kojoj se obračaju, dominantno, je srednja klasa.

Ugrađujući u svijet represiju i ideologiju, elite čuvaju svoju moć. Način kojim to komuniciraju je jezik ideologije koji se temelji na inverziji.

Represivni čuvari

Prvi čuvari matrice su represivni. Ovi čuvari su vojska, policija, vlada, sabor, itd. Represivni čuvari provode i upotrebljavaju silu da bi se implementirala neka ideja. Mehanizam je taj da represivni čuvari prvo primjenjuju silu,a poslije primjene sile ugrade ideju.

Represija se,uglavnom, provodi u državama gdje postoji veliki broj oružanih snaga, poput Kine, Sjeverene Koreje kao i ostalih zemalja koje imaju jaki utjecaj države.Represija se provodi i u raznim afričkim državama, gdje se na vlast ne dolazi parlamentarnim izborima, već se dolazi vojnim udarom.

Elite konroliraju represivne čuvare zato jer one kontoliraju i moći države ( politička, vojna i zakonodavna moć). Kao što je ranije rečeno, jezik matrice je inverzija. Pa tako, svi slogani ovih čuvara npr: povjerenje, mir, istina, ustvari, znače: nepovjerenje, rat, laž.

Temeljna emocija ovih čuvara je strah. Tamo gdje je strah, svjetlost ne ulazi.

Ideološki čuvari

Ideološki čuvari matrice najviše su prisutni u zemljama zapadnog svijeta. Ekonomski sustav kojega oni brane je neoliberalizam. Riječ liberalizam, u ovom slučaju,također, je inverzija zato jer današnja liberalna ekonomija je sve, samo nije liberalna.

Pod ove čuvare spadaju mediji, obrazovanje, korporacije, brendovi, itd. Ovi čuvari su nevidljiviji od represijskih čuvara te imaju za cilj, različitm kampanjama, ugraditi ideju u umove ljudi. Strategije ugradnje ideologije su pretežito apolitične i dio su,takozvanog, civilnog društva. Pod utjecajem ovih čuvara ljudi imaju iluziju slobode, slobodno izražavaju svoje mišljenje i bave se kulturom.

Na vlast se u tim država dolazi putem izbora, parlamentarnom demokracijom, gdje se biraju marijonete. Te marijonete služe elitama koji su takav sustav dizajnirali.

Ako se ideja ideoloških čuvara nije implementirala u društvo tada nastupaju represivni čuvari, koji to rade, silom.

Temeljni psihološki trik ovih čuvara je zavođenje.Tamo gdje je iluzija, svjetlost ne ulazi.

Lažna svjesnost

Obrazovanje je nešto što je presudno u matrici. Sustav obrazovanja ne bavi se toliko prijenosom znanja, već se bavi time da indoktrinira ljude da služe sistemu. Kada ljudi imaju "bolje" obrazovanje i više diploma imaju više šansu da budu pri vrhu društvene piramide.To im daje osjećaj napretka, koji je iluzija jer ne napreduju oni, već njihova persona.

Sustav obrazovanja, između ostaloga, stvara jedan fenomen koji je dobro poznat u sociologiji, a zove se – falseconsciousness (lažna svjesnost). Lažna svjesnost je simulakrum prave ljudske svjesnosti, a služi da ljude drži u komforu i žudnji.

Crkva je nekada opismenjavala ljude i bavila se sa znanosti.Tako se,nekada, društvena matrica uzemljavala u porodicu putem kombinacije obitelj – crkva, a danas matrica to radi u kombinaciji obitelj - obrazovanje.

Svjetlosna matrica

Čuvari matrice, represivni i ideološki, se referiraju na percepciju pet osjetila dok se svjetlost referira na šesto osjetilo. Zato i današnja društvena matrica bježi od svjetlosti. Današnjem dark matrix-u, svjetlost znači smrt.

Interpelacijom se ljudi uključuju u matricu. Interpelacijom se imenuju i označavaju pojedinci. Na taj način ih matrica priziva u društveno postojanje. Svatko može odlučiti da li će se odazvati ili neće.U tom izboru leži čovjekova slobodna volja.

Što je ovaj svijet? Matrica.

Je li svijet, istovremeno, neki drugi svijet? Da.

Kako se zove taj drugi svijet? Zove se svjetlosna matrica. To je svijet u kojem je svjetlost čuvar matrice.

Autor članka: Zlatko Olić, stručnjak za razvoj ljudskih potencijala, specijaliziran za sport, posjetite njegov web site ovdje

Arhiva