Media

ŽRTVE I ZLOSTAVLJAČI 04

Trajanje: 00:14:22.12

Trajanje: 14,22 min.
U polju žrtve vrlo lako je manipulirati s ljudskim umom. Pogledajte ovaj video i naučite sve o uzrocima manipulacije.