Media

VIZIJA O SEBI

Trajanje: 00:10:33.57

Trajanje: 10,33 min.
Kako biste trebali izgledati, kako se odnosite prema sebi, kako se ponašate? Vizija o sebi je vrlo bitan faktor uspjeha. Ako imate viziju sebe, ako prihvaćate sebe, ako pronađete svoju osobnu vibraciju cijeli svijet, cijeli svemir će vas prihvatiti. Ovaj video govori o tome.