Media

TRANCEFRAMING SCHOOL 01

Download verzija 283,74 kn
Dodaj u košaricu
CD/DVD verzija 324,39 kn
Dodaj u košaricu

Tijekom posljednja, gotovo dva desetljeća, na svojim seminarima, Domagoj Matijević naučio je veliki broj studenata kako ostvariti stanje postojanja koje se naziva dijamantna realnost.
To je stanje u kojem iskušavamo mir, potpunost, radost, lucidnost te iznimno visok stupanj osobne moći. U tom stanju slobodni smo od iskušavanja pritisaka i destrukcije dark matrixa koji predatorski crpi energiju te manipulira sviješću i životom velikog broja ljudi.

Ovo vrhunsko znanje, primjenjivo i potvrđeno u životnoj praksi sada je dostupno u obliku audio workshopa.
TRANCEFRAMING SCHOOL je vaša prilika da iskusite moćnu transmisiju vrhunskog znanja koje ima snagu transcedentirati vaša matrix iskustva i stanja svijesti te vas uvesti u fascinantni i magični svijet dijamantne realnosti.TRANCEFRAMING SCHOOL 01

Prvi dio Tranceframing škole, u trajanju od gotovo 9 sati, uči vas kako osvijestiti, direktno iskusiti, ovladati te etablirati iznimno visoki i iluminirani nivo vašeg uma gdje je sve moguće i sve može biti kreirano i manifestirano u skladu s vašom slobodnom voljom. Kada aktivirate ovaj nivo uma (dijamantni um) također ste slobodni od svih destruktivnih aspekata matrixa koji vas više neće moći dotaknuti.

Sva znanja koja ćete dobiti u Tranceframing školi, visoko su primjenjiva te se reflektiraju u vašem svakodnevnom životu, u svim životnim aspektima.

Vrlo jednostavno i praktično, koristeći etabliranu i primjenjivu metodiku naučite:


1. Tko smo zapravo mi i kako percipiramo svijet oko sebe?

Vrlo praktično i jednostavno upoznajte se s najnovijim znanstvenim činjenicama koje govore o tome kako percipiramo svijet. Naučite sve o bazičnom ustrojstvu čovjeka koje nam objašnjava kako komuniciramo s morfičkim realnostima te objašnjava niz aspekata naše realnosti. Saznajte sve o našem "Božanskom genu", te zašto kod većine ljudi taj gen nije aktiviran i kako ga aktivirati.


2. Matrix (uvjetovana realnost)

Naučite što je to matrix, koji su njegovi mehanizmi funkcioniranja, koje su njegove zakonitosti te kako taj vrlo aktivan mehanizam uvlači ljude, manipulira njima, uzima im životnu energiju. U ovom dijelu ulazite u "zečju rupu" u kojoj ćete vidjeti svijet i svoj život na način na koji do sada niste niti slutili da postoji. Vrhunska saznanja koja mijenjaju vašu percepcijsku paradigmu.


3. Dijamantna realnost

Svaki čovjek posjeduje dijamantni um, ali vrlo mali broj ljudi ga je aktivirao te živi iz te pozicije uma. Naučite sve o dijamantnom umu, koje su njegove zakonitosti te što znači živjeti iz pozicije ovog uma iskušavajući dijamantnu realnost.


4. Nivoi uma

Naš um funkcionira na 4 nivoa; beta, alfa, theta i delta. Svaki nivo ima svoje zakonitosti. Tranceframing škola će vas naučiti kako svjesno koristiti dubinske nivoe uma delta, theta i alfa. U prvom dijelu škole ovladajte sa svjesnim korištenjem alfa nivoa uma. Upoznajte njegove zakonitosti i praktične tehnike svjesnim ovladavanjem i aktiviranjem tog stanja.

5. Dijamantna praksa

Prvi dio škole Tranceframinga donosi vam vježbenu praksu koja će vam omogućiti da aktivirate dijamantni um, dotaknete dijamantnu realnost te nadvladate sve izazove i suptilne mehanizme manipulacije matrixa. Vježbena praksa je vrlo jednostavna, primjenjiva u svakodnevnom životu te iznimno učinkovita.

Pohađanje ove on line škole daje vam još jednu mogućnost: besplatan mentorski rad s autorom i voditeljem, koji će vam biti na raspolaganju tijekom vašeg učenja.

U gotovo 9 sati gradiva, prvi dio Tranceframinga, vodi vas u istraživanje nevjerojatnih predjela vašeg uma i realnosti koja nije onakva kakvom je većina ljudi vidi. Prvi dio škole predstavlja bazu kojom je nužno ovladati. Nakon toga u sljedećim dijelovima škole imati ćete priliku naučiti tehnike remote influencinga, remote viewinga, lucidnog sanjanja, te niz drugih nevjerojatnih stvari koje će vam omogućiti Tranceframing.

Ako ste spremni otkopati zečju rupu te ju istražiti, ako ste spremni preuzeti odgovornost za dijamantni život u dijamantnoj realnosti te doći u poziciju da vas matrix ne dotiče, onda je Tranceframing škola baš za vas.