Media

NETI NETI 02

Trajanje: 00:07:00.78

Trajanje: 07,00 min.
Upoznajte kontraproduktivnu motivaciju rada na sebi. Ona je vrlo učestala. Naučite više, pogledajte video.