Media

NEKA TEČE

Trajanje: 00:09:37.46


Biti u poziciji stvarnosti znači biti u doticaju s izvorom energije. Kada ste u toj poziciji energije, u vašem životu pokrene se energija koja tada ima permanentnu tendenciju uvećanja. Novac je isto energija i ovo se odnosi i na novac. Kako pokrenuti svoju energiju? Naučite iz ovoga videa.