Media

MOĆ VAŠEG ORIGINALNOG UMA

Trajanje: 00:12:11.99

Pogledajte video. Postoji dio uma koji je iznimno moćan i jedino vam on može omogućiti mir, zadovoljstvo i suveren život. U ovom videu, osnivač i voditelj Tranceframing škole Domagoj Matijević upoznaje vas s vašim originalnim umom, te govori o njemu i o procesu njegove aktivacije.