Media

ENERGETSKO RAČUNOVODSVO 02

Trajanje: 00:15:11.20

Trajanje: 15,12 min.

U prošlom videu govorili smo o energetskim minusima, u ovome Domagoj govori o tome kako ostvariti energetske prihode, te o tome zašto nam je životna energija u životu potrebna. Sreća, razvoj i ekspanzija ne mogu se dogoditi bez životne energije. Za početak naučite korisititi energetske potencijale svuda oko vas.