Media

ŽIVOT U KONSTRUKTIVNOJ REALNOSTI

Trajanje: 00:11:13.95

Trajanje: 11,13 min.
Da ne mislite da samo pričamo o destruktivnim realnostima, dapače. Donosimo vam Domagojevo predavanje o konstruktivnim programima s kojima, kada vibrirate, ostvarujete konstruktivnu realnost. Saznajte sve o tome. Pogledajte video.