Media

DIJAMANTNI MOD 03

Trajanje: 00:09:10.27

Trajanje: 09,10 min.
Kada uđete u dijamantni mod, mijenja se vaša ciljna struktura, u vašem životu se događaju dijamantni ciljevi. Manifestacija takvih ciljeva ispunjena je lakoćom, pozicija takvog cilja produbuljuje vašu dijamantnu realnost i unosi u vaš život potpunost, mir, obilje i druge dijamantne kategorije.

Ostvarite i vi stanje dijamantnog moda s Tranceframing Školom.