Arhiva media

Fotolia 49375798 xs

PUT ORIGINALNOSTI

Poklanjamo vam predavanje. Napravite prvi korak prema svojoj originalnosti. Iskušavati svoju originalnu prirodu vaše je temeljno pravo. Upoznajte najmoćniji dio svojeg uma.

Fotolia 160116825 xs

MOĆ VAŠEG ORIGINALNOG UMA

Pogledajte video. Postoji dio uma koji je iznimno moćan i jedino vam on može omogućiti mir, zadovoljstvo i suveren život. Naučite više o njemu i aktivirajte ga. 

Fotolia 219136724 xs

NOVA SVIJEST I VI

Kako se otvoriti životnoj energiji i dopustiti joj da uđe je u vaš energetski sustav. Pogledajte video i naučite više.

Fotolia 125400946 xs

BUDITE MOTIVIRANI

Darujemo vam vježbu. Nakon što definirate ono što želite, sljedeća  komponenta je motivacija .Vrlo često, ako nema motivacije i najbolje postavljeni ciljevi postaju neostvarivi. Aktivirajte motivacijsku silu i pokrenite se.

Fotolia 171875752 xs

KODOVI ORIGINALNOSTI

Pogledajte video snimku otvorenog predavanja održanog u Zagrebu, krajem 10. mjeseca 2017. Saznajte koje inteligencije treba aktivirati i razviti kako bi živjeli svoju originalnost. 

Fotolia 138856327 xs

ŽIVOTNA SILA I VI

Pogledajte video. Životna sila je svuda oko nas. Svaki čovjek treba odlučiti hoće li se povezati s njom ili ne. Saznajte koji su pokazatelji povezanosti sa životnom silom te što treba napraviti da tijek životne sile bude prisutan u vašem životu.

Fotolia 136853685 xs

GDJE VAM JE LOCUS

Pogledajte video. Da bi živjeli usklađeni s prirodnim zakonima i životnom silom, vrlo je bitno imati zdrav locus. Naučite više više o ovoj iznimno važnom aspektu uma. Podesite locus i iskusite tijek i ljepotu življenja.

Istock 611863418

VI I VAŠA SUDBINA

Pogledajte video.Svatko od vas može suvereno upravljati svojim životnim realnostima ako živi svoju sudbinu.Ovo je vrlo bitno znanje za svakog čovjeka koji ozbiljno radi na sebi. Što se događa ako ta sudbina nije vaša, naučite više.